Cestovné poistenie pomôže aj pri živelných katastrofách.

Po silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo Nepál, ostali tisíce mŕtvych a ťažko zranených. Podľa dostupných informácií ministerstva zahraničných vecí nie je medzi obeťami žiaden Slovák.

Aj transport domov

Aj keď žiadne poistenie nezabráni zemetraseniu či inej živelnej udalosti počas dovolenky v zahraničí, pomôže zmierniť ich následky v prípade, ak cestujúci utrpí zranenie alebo škody na majetku. Cestovné poistenie s komplexným krytím nahradí náklady na liečenie pri úraze alebo chorobe, pokryje aj stratu či poškodenie batožiny, uhradí škody, ktoré turista spôsobí niekomu inému a poskytne doplnkové asistenčné služby. Je možné uzavrieť si aj pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť. Práve toto pripoistenie zabezpečí vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Odvoz zraneného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, a v prípade potreby aj repatriáciu na Slovensko, zabezpečí poistenie liečebných nákladov. Poistenie doplnkových asistenčných služieb zahŕňa zabezpečenie návratu na Slovensko, ak nie je možné zotrvať v mieste pobytu ani použiť pôvodný spôsob dopravy. Klientom v núdzi pomôžu operátori asistenčnej služby.

Zrušenie cesty

Poistenie „storno špeciál“ kryje stornovacie poplatky za zrušenie cestovných služieb, okrem iných dôvodov aj ak v dôsledku živelnej udalosti, vojnovej udalosti alebo teroristického činu v cieľovej lokalite, kam poistený cestuje, je štátnymi orgánmi SR vyhlásené varovanie s tým, že do danej oblasti sa neodporúča cestovať alebo sa odporúča zvážiť cestu.

Cena ochrany

Na cenu poistenia vplýva mnoho faktorov. Napríklad, pre bežného dospelého turistu v Nepále stojí poistenie s neobmedzenými liečebnými nákladmi, s poistením úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkovými asistenčnými službami, vrátane poistenia nákladov na záchrannú činnosť, približne 3,70 eur na deň. Sumy za liečenie v zahraničnej nemocnici a transport na Slovensko sa môžu vyšplhať až na niekoľko desiatok či stoviek tisíc eur. Cena poistenia je pritom popri celkových nákladoch na cestu zanedbateľnou položkou.