BILLA otvára na Slovensku prvé tréningové centrum pre svojich zamestnancov.

Spoločnosť BILLA Slovensko otvára v Bratislave prvé tréningové centrum, ktorého hlavným poslaním je zabezpečiť pre svoju predajnú sieť kvalifikovaných pracovníkov. Jeho bránami do konca tohto roka prejde viac ako 1050 zamestnancov. Od investície na zriadenie nového tréningového centra, ktorá presiahla 100 tisíc eur, sa očakáva zvýšenie spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami v predajnej sieti supermarketov BILLA ako aj zvýšenie odbornej kvalifikácie novoprijatých zamestnancov.   

Primárnym cieľom spoločnosti BILLA Slovensko je poskytovať okrem kvalitného sortimentu tovarov pre čo najširšie spektrum zákazníkov aj špičkové služby na profesionálnej úrovni. S tým úzko súvisí aj úroveň prístupu a komunikácie zo strany personálu predajní k zákazníkom. V záujme skvalitnenia služieb zákazníkom otvára BILLA nové tréningové centrum – prvé svojho druhu v histórii pôsobenia značky na Slovensku – určené na interné školenia zamestnancov predajnej siete.

„Veríme, že zamestnanci, ktorí absolvujú interné školenia v našom novom tréningovom centre, budú lepšie pripravení na prácu v predajni a dokážu ľahšie zvládať každodenné situácie. Úprimne si želáme, aby sa naši zákazníci radi vracali do Billy nielen kvôli širokému sortimentu produktov, pohodlnému nákupu či kvalite a čerstvosti ponúkaných výrobkov a dobrým cenám, ale aj kvôli ochotným a profesionálnym pracovníkom, ktorí vedia zákazníkom poradiť, usmerniť ich a v prípade potreby vyriešiť vzniknuté podnety k ich spokojnosti,“ povedal pri otvorení centra generálny riaditeľ spoločnosti BILLA Slovensko Dariusz Bator. 

Nové tréningové centrum je určené primárne pre novoprijatých zamestnancov, ktorí tu absolvujú povinné dvojdňové školenie. Okrem toho bude centrum využívané aj na preškoľovanie existujúcich zamestnancov. „Zamestnanci BILLA Slovensko boli doposiaľ štandardne školení priamo v predajniach, už v reálnych, častokrát hektických podmienkach fungujúcej prevádzky. Veríme, že zriadenie takéhoto komplexného tréningového centra bude nielen výrazným posunom v kvalite servisu pre našich zákazníkov, ale aj novým benefitom pre našich začínajúcich kolegov predajcov. Školenie v novom centre bude pre nich nielen bohaté na informácie, ale, veríme, aj príjemným zážitkom v pokojnom prostredí, kde si budú môcť všetko dôkladne odskúšať,“ vysvetľuje Richard Havrila, personálny riaditeľ, BILLA Slovensko.

Pri otvorení centra sa BILLA na Slovensku inšpirovala skúsenosťami v rámci skupiny REWE zo susedného Rakúska, kde už podobné tréningové centrá úspešne fungujú a prinášajú pozitívne výsledky.

Zamestnanci získajú počas školenia dôležité informácie o spoločnosti potrebné pre svoju prácu. Priamo v praxi si odskúšajú obsluhu registračných pokladní, naučia sa ako fungujú chladiace boxy či elektrické pekárne. Personál tu prejde taktiež výcvikom zameraným na manipuláciu s tovarom a jeho dopĺňanie do regálov a vitrín. Tréningové centrum disponuje kompletným vybavením potrebným na tento účel. „Súčasťou školiaceho programu je aj zvýšenie úrovne počítačovej gramotnosti a zameriavame sa tu aj na zvýšenie edukácie našich zamestnancov v oblasti tzv. softskills, teda mäkkých techník. Nakoľko zamestnanci v predajniach prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, je dôležité, aby vystupovali profesionálne a odborne, dokázali zvládať stres a vedeli v každej situácii zákazníkovi poradiť a pomôcť,“ uviedla  Miroslava Vargová, vedúca tréningového centra BILLA Slovensko.

Dvojdňové školenia prebiehajú dvakrát do týždňa, pričom kapacita jedného školenia je 14 zamestnancov. V roku 2015 by malo byť podľa plánov v tréningovom centre vyškolených spolu 1050 zamestnancov BILLA Slovensko. Prvé tréningové centrum sídli v priestoroch prevádzky BILLA na Nobelovom námestí v bratislavskej Petržalke.