Značka Zlatý Bažant prichádza s novou komunikáciou a opiera sa o tradíciu.

Značka Zlatý Bažant prichádza od polovice apríla s novou komunikačnou kampaňou. Jej hlavnou myšlienkou je potvrdenie domácej originality značky, ktorá sa iba za niekoľko desaťročí stala najlepším slovenským pivom*. Nosnou časťou kampane je televízny spot, v ktorom Zlatý Bažant približuje svoj príbeh súčasnému konzumentovi prirovnaním k úspešnému „start-up“-u.  S novou komunikáciou Zlatý Bažant uvádza aj svoj nový slogan „Na zdravie, Slovensko!“. Kampaň pre Zlatý Bažant pripravila reklamná agentúra Wiktor/Leo Burnett, s ktorou značka nadviazala spoluprácu od začiatku tohto roka.

 Návrat k pivu, pohľad do histórie značky a hurbanovský pivovar ako miesto, kde sa to celé začalo. To je nová komunikácia značky Zlatý Bažant, ktorá štartuje v týchto dňoch. „Súčasní konzumenti sa stále vo väčšej miere zaujímajú, odkiaľ ich produkty a značky pochádzajú, kde a ako sú vyrobené, a tiež z akých surovín. Práve na tento trend sme zareagovali novou komunikáciou značky Zlatý Bažant. Sme veľmi hrdí, že náš Zlatý Bažant je originálne slovenské pivo, vyrábané s nadšením a vášňou našich majstrov pivovarníkov v Hurbanove, z tých najlepších surovín a najmä z originálneho slovenského jačmeňa. Zlatý Bažant sa začal variť v roku 1969, preto mZB_kampaň_2015+ôžeme tvrdiť, že nepotreboval stáročia na to, aby sa stal najlepším slovenským pivom,“ hovorí Ronald Lupták, Group Brand Manager pre prémiové značky spoločnosti HEINEKEN Slovensko a dodáva: „Novú komunikáciu značky Zlatý Bažant nevnímame ako revolúciu, ale ako prirodzený vývoj. Kontinuitu zdôrazňujeme aj faktom, že sme sa pokúsili zachovať súčasný, moderný jazyk, blízky dnešným mladým ľuďom, ktorý je pre Zlatý Bažant príznačný. Príbeh úspechu Zlatého Bažanta, preto s ľahkosťou a istou dávkou sebairónie prirovnávame k úspešnému „start-up“-u.“

S novou imidžovou komunikáciou značka po siedmich rokoch prichádza aj s novým sloganom „Na zdravie, Slovensko!“. „Náš nový slogan je v podstate tradičným prípitkom pre všetkých Slovákov s najobľúbenejším slovenským pivom Zlatý Bažant. Je jednoduchý, výstižný a najmä autentický. Zároveň ním prirodzene nadväzujeme na predchádzajúce komunikačné koncepty značky „To najlepšie čo doma máme“ a „Svetové slovenské pivo“. Nový televízny spot značky Zlatý Bažant vysielaný v slovenských televíziách od 13. apríla tohto roku. Kampaň doplní komunikácia v online médiách a na vonkajších plochách, ktorá nadväzuje na myšlienku televízneho spotu odkazom „Aj v malej krajine sa dajú robiť veľké veci“. Novú komunikáciu Zlatého Bažanta podporuje zmena loga a nový dizajn produktov, ktorý pre svoje pivá značka uviedla na začiatku apríla. V priebehu mája čaká zmena aj portfólio radlerov Zlatý Bažant.

*V prieskume spoločnosti TNS Slovakia na vzorke viac ako 2000 respondentov v roku 2014 vyhodnotilo 68 % oslovených konzumentov pivo Zlatý Bažant ako najlepšie slovenské pivo.