Za autolekárničku hrozí pokuta

Autolekárnička je súčasť povinnej výbavy vozidla. Ak je po dátume expirácie čo len jedna z jej zákonom stanovených zložiek, považuje sa za expirovanú celá. Vodičom tak hrozí rovnaká pokuta ako za chýbajúce ťažné lano či výstražný trojuholník – 50 eur. Ak čakáte na prezutie pneumatík, využite čas na jej kontrolu.

Povinnosť lekárničky ustanovuje vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z.z  a platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a samohybné pracovné stroje. Slúži na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci, musí byť použiteľná a jej predpísaný obsah musí byť v expiračnej dobe.

Jej obsah je rozdelený do 4 samostatne balených modulov podľa účelu použitia:

  • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
  • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
  • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
  • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

V prípade expirácie nie je potrebné meniť lekárničku celú, postačuje zakúpiť v lekárni len expirovaný modul.

autolekarnicka

Napriek identickému zloženiu sa autolekárničky rôznych výrobcov odlišujú cenou a kvalitou. Lacnejšie môžu obsahovať menej kvalitné nožnice, náplasti so slabšou priľnavosťou, obväzy s nižšou pevnosťou a to má vplyv i na kratšiu dobu expirácie. Lekárničky s kvalitnejšou výbavou majú dobu použitia spravidla aspoň 48 mesiacov,“ vysvetlil  Luděk Ogoun z HARTMANN – RICO (výrobca zdravotníckeho materiálu).

Od 1. augusta 2012 je povinnosťou každého vodiča mať autolekárničku v nepremokavom prachuvzdornom  obale oranžovej farby na celom jej povrchu. Ten musí byť odolný voči teplotným rozdielom v rozmedzí  -20 °C až +60 °C. Na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s určenou minimálnou veľkosťou. Musí byť slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku.

Povinnou súčasťou každej autolekárničky je tiež Karta prvej pomoci. Slúži ako rýchly a jednoduchý návod na poskytnutie prvej pomoci. Lekárničky, v ktorých sa dnes  nenachádza, sú určite staršieho dáta ako najdlhšia doba expirácie a  je potrebné ich nahradiť novými.

Ak je zdravotnícky materiál, resp.  len jeden jej modul s uplynulým dátumom spotreby, celá lekárnička sa považuje za neplatnú. Pokuta za chýbajúcu povinnú výbavu môže dosahnuť 50 eur.

Vo vozidle musí byť autolekárnička podľa predpisov krajiny, v ktorej je vozidlo registrované.

Vyhláška upravuje obsah lekárničky aj pre motocykle. Zohľadňujú sa obmedzené rozmery a jej výbava slúži len na základné predlekárske ošetrenie.