NADAČNÝ FOND PRE ZDRAVÉ PĽÚCA UŽ JEDEN ROK POMÁHA PACIENTOM S OCHORENÍM PĽÚC.

Už viac ako rok pomáha pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) Nadačný fond Pre zdravé pľúca. Počas ostatných dvanástich mesiacov prerozdelil takmer 11-tisíc eur 51 pacientom a zrealizoval niekoľko informačno-vzdelávacích aktivít s cieľom šíriť osvetu o tomto závažnom respiračnom ochorení. Od 13. apríla zároveň štartuje jarnú CHOCHP Tour, počas ktorej budú lekári pneumológovia bezplatne realizovať spirometrické vyšetrenie vo vybraných slovenských mestách.

 

V apríli minulého roka začal svoju činnosť Nadačný fond Pre zdravé pľúca s cieľom pomáhať pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a zvyšovať povedomie verejnosti o tomto závažnom respiračnom ochorení. Počas tohto obdobia prijal fond desiatky žiadostí o finančný príspevok a 51 žiadateľom, ktorí splnili podmienky prerozdelil v rámci troch grantových kôl viac ako 11-tisíc eur. Až 6 900 eur bolo prerozdelených na podporu sociálnych služieb pre týchto pacientov, 770 eur ako kompenzácia ich cestovných výdavkov a 3 100 eur bolo prerozdelených na nákup vitamínov. Priemerná výška príspevku na jedného pacienta predstavovala 211 eur.

CHOCHP Tour 2015

S cieľom edukovať verejnosť a šíriť povedomie o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc zrealizoval Nadačný fond aj množstvo sprievodných edukatívnych aktivít, v ktorých bude pokračovať aj v tomto roku. Už 13. apríla 2015 odštartovala jarná CHOCHP Tour po vybraných slovenských mestách. Obyvatelia týchto miest si budú môcť dať zadarmo zmerať kapacitu svojich pľúc bezplatným spirometrickým vyšetrením. Výsledky vyšetrenia im priamo na mieste zhodnotí lekár – pneumológ. „V rámci minuloročnej CHOCHP Tour sme zaznamenali až u 10 % pacientov, ktorí podstúpili bezplatnú spirometriu, nepriaznivé výsledky tohto vyšetrenia a odporučili sme ich na okamžitú konzultáciu k všeobecnému lekárovi, prípadne pneumológovi. Preto aj v tomto roku chceme pokračovať v tejto aktivite v ďalších slovenských mestách,“ hovorí MUDr. Helena Leščišinová, primárka oddelenia pneumológie v bardejovskej nemocnici.