NA SLOVENSKU ZAČÍNA KAMPAŇ SEDEM ŽIVOTOV.

MÁ EDUKOVAŤ VEREJNOSŤ O TOM, ŽE TRANSPLANTÁCIE ZACHRAŇUJÚ ĽUDSKÉ ŽIVOTY.

Informačnú kampaň na podporu odberového a transplantačného programu pod názvom Sedem životov dnes spúšťa Slovenská transplantologická spoločnosť. Cieľom kampane realizovanej pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR je upriamiť pozornosť na problematiku transplantácií  a darcovstva orgánov. Darovaním orgánu v prípade smrti mozgu je možné zachrániť život viacerým ťažko chorým ľuďom.  Takáto pomoc inému je najvyšším prejavom šľachetnosti a hlbokej ľudskosti. Len v minulom roku bolo zachránených 165 pacientov tým, že im bol transplantovaný niektorý zo životne dôležitých orgánov. Napriek tomu však Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe.

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim pacientom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku aktuálne 443 pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Aj preto je hlavnou úlohou kampane edukácia verejnosti s cieľom zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií. Kampaň má rovnako zámer dopomôcť k zníženiu doby čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam pacientov čakajúcich na transplantáciu.

„Darovanie a transplantácia orgánov je službou životu, ktorá predstavuje vysokú morálnu hodnotu. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy a dávajú šancu žiť tým, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Aj preto sme sa rozhodli touto kampaňou upriamiť pozornosť na túto problematiku a zvýšiť povedomie verejnosti o odberovom a transplantačnom programe v SR,“ hovorí Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

„Za ostatných 10 rokov zaznamenávame pokles, resp. stagnáciu v oblasti odberovej aktivity. V roku 2014 sa uskutočnilo 125 transplantácií obličiek, 17 transplantácií srdca a 23 transplantácií pečene. V porovnaní s rokom 2007 je to pokles o 42 %. Naším cieľom je stabilne dosiahnuť úroveň z roku 2007,“ vysvetľuje Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie.

Najvyšší podiel darovaných orgánov na počet obyvateľov má Španielsko (35,3 na 1 milión obyvateľov). Po ňom nasledujú Chorvátsko, Belgicko, Malta a Portugalsko. Medzi ďalšie krajiny, v ktorých sa vykonáva najvyšší počet transplantácií orgánov patria Česká republika (25,0 na milión obyvateľov), Francúzsko, Nórsko, Rakúsko či Taliansko.

V oblasti darcovstva orgánov platí na Slovensku princíp tzv. predpokladaného súhlasu. To znamená, že potenciálnym darcom je každý, kto počas svojho života neodmietol darovanie orgánov po smrti. „V praxi však pozostalú rodinu pred odberom orgánov informujeme o zámere odobrať z tela pacienta so smrťou mozgu, teda mŕtveho pacienta, orgán“ vysvetľuje Zuzana Žilinská. Podmienkou začatia procesu odberu orgánov je úplná a nezvratná strata všetkých funkcií mozgu potenciálneho darcu – mozgová smrť.

V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni.

Slovensko výrazne zaostáva v odberovej aktivite v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Zmeniť túto situáciu má kampaň Sedem životov. Informačno-vzdelávacia kampaň Sedem životov je postavená na reálnych príbehoch pacientov, ktorým bol v minulosti transplantovaný orgán a dnes vďaka tomu žijú plnohodnotný život. Hlavné posolstvo, ktoré má kampaň verejnosti odovzdať je fakt, že darovaním orgánov môže jeden darca zachrániť až sedem ľudských životov. Viac informácií pre verejnosť v súvislosti s kampaňou Sedem životov ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na novej stránke www.sedemzivotov.sk.

Viac informácií nájdete na stránke www.transplant.sk