BKS Bank zvýšila v roku 2014 zisk o 15%.

Koncern  BKS Bank zaznamenal v roku 2014 druhý najlepší výsledok roka v histórii. Dňa 1. apríla  otvorí na Slovensku ďalšiu pobočku.

„Na rok 2014 budeme ešte dlho spomínať“, sumarizuje predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer. Bol to rok plný udalostí v celom bankovom sektore. Všetky bankové domy boli konfrontované s tým, že nadobudla platnosť Counterparty Credit Risk (CCR) a jednotný európsky platobný priestor SEPA, s krízou na Ukrajine a s permanentnými diskusiami o  Grécku a stabilite Eurozóny. Politika Európskej centrálnej banky zameraná na takmer nulové úroky priniesla do celej Európy historicky najnižšiu mieru úrokov, čo však nespôsobilo nárast konjunktúry.BKS Bank Logo in Rot+

Bilančná suma cca  7 Mld. EUR

„Za týchto podmienok sme o to viac hrdí na náš výsledok roka 2014“, uvádza pani Stockbauer. Ďalej dopĺňa: „Náš ročný zisk vo výške  46,6 Mil. EUR po zdanení  (+14,8%) predstavuje druhý najlepší výsledok  v histórii BKS Bank koncernu. Najdôležitejším podielom na zisku bol úrokový výnos. Úrokový prebytok  pred zabezpečením rizík vo výške  157,3 Mil. EUR bol o 7,6%  vyšší než hodnoty v predošlom roku. Rovnako spokojní sme s vývojom provízií. Tento vývoj prispel k výsledku výškou 44,7 Mil. EUR a ostal nezmenený“, uvádza pani  Stockbauer bližšie detaily, a doplňuje: „Naša bilančná suma vo výške 6,86 Mld. EUR taktiež stúpla. Primárne vklady (5,01 Mld. EUR) tiež zaznamenali nárast, takisto ako aj objem úverov pred zabezpečením rizika (5,02 Mld. EUR). Tento prílev prostriedkov od klientov je pre nás znamením, že majú voči nášmu bankovému domu vysoký stupeň dôvery.“

Slovensko: +53% nárast primárnych vkladov

Rovnako spokojní sú s vývojom Peter Malo a Harald Brunner, riaditelia BKS Bank na Slovensku. BKS Bank realizuje bankové obchody na Slovensku od roku 2011 v pobočke v Bratislave a  poskytuje od roku 2012 služby aj pre retailových zákazníkov. „Svoj zákaznícky kmeň sme doteraz kontinuálne budovali a zistili sme, že našim produktom dôverujú“, uvádza Peter Malo. Toto sa odzrkadľuje v  objeme vkladov, ktorý výrazne stúpol z 17,1 Mil. EUR na  26,1 Mil. EUR. Objem úverov vo výške 51,2 Mil. EUR bol vyšší o  4,7 Mil. EUR v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Do konca roka na Slovensku tri krát

Cieľom obchodného roka  2015 je ďalší rozvoj siete pobočiek. „„Tešíme sa, že pozajtra otvoríme našu novú pobočku v Banskej Bystrici v Europa Business Center, v centre mesta“, uvádza Malo. Budú tam pracovať pracovníci BKS Bank aj  BKS- Leasing, spol. s r.o. Koncern BKS Bank celkovo zamestnával na Slovensku k 31.12.2014 33 osôb. V  priebehu roka ešte plánujeme otvorenie ďalšej pobočky v Žiline. „Aj v oboch nových bankových pobočkách bude ťažisko nášho obchodu spočívať v produktoch , ktoré sa realizujú bezhotovostne. Začatie investične náročného prepážkového obchodu je plánované v neskoršom období „, uvádza  Malo. Vo všetkých bankových filiálkach  BKS Bank na

Slovensku sa poskytujú služby  retailovým a firemným zákazníkom, so špeciálnym zameraním na odborné poradenstvo. V spektre ponuky na rok 2015 sú taktiež novinky. „Produktová paleta bude rozšírená o kartu Maestro , ktorá bude podstatnou súčasťou každého balíka služieb k účtu „, uvádza Malo.

BKS-Leasing s.r.o.: Nárast objemu lízingu o  7,6%

BKS Bank je na slovenskom lízingovom trhu zastúpená spoločnosťou  BKS- Leasing s.r.o.. Ťažiskom jej činnosti je lízing motorových vozidiel a nehnuteľností. Po veľmi kritickom roku 2013, v ktorom lízingový trh  všeobecne stagnoval , je veľmi potešujúce, že objem lízingu stúpol z  30,3 Mil. EUR (31.12.2013) na 32,6 Mil. EUR (+7,6%). V lete 2014 sa uskutočnila fúzia spoločnosti  BKS Finance s.r.o. s  BKS-Leasing s.r.o., s cieľom účelom zníženia administratívnej záťaže.