Kyberšikana

Kyberšikana, nevhodný obsah, internetová závislosť detí či anonymita sú rizikami online sveta, ktoré sa týkajú aj Slovenska. Orange už desiaty rok realizuje informačno-vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú deťom, učiteľom i rodičom správať sa bezpečne vo svete virtuálnej komunikácie a eliminovať jej najväčšie riziká. Pravidelne každý rok Orange taktiež podporuje Deň bezpečnejšieho internetu, ktorý tento rok pripadol práve na 10. február.

Už v roku 2006 zrealizoval Orange prvý prieskum o používaní moderných komunikačných technológií deťmi. Odvtedy systematicky rozvíja svoje osvetové aktivity, ktoré napomáhajú k zodpovednému používaniu internetu a komunikačných technológií. Prieskumy Orangeu ukazujú, že najväčšími rizikami online sveta sú dnes závislosť od internetu, anonymita virtuálneho priestoru, nevhodný obsah či zvyšujúca sa miera kyberšikanovania.

Deti a mladí sú v súčasnosti vo výraznom predstihu v používaní komunikačných technológií v porovnaní so staršími ročníkmi. Rodičia si tak často ani nemajú šancu uvedomiť niektoré riziká, ktoré môžu deťom v online svete hroziť a znižujú sa tak aj ich možnosti usmernenia či kontroly v tejto oblasti. Navyše si častokrát myslia, že vedia, ako ich deti trávia čas v online prostredí, no nemusí to byť celkom pravda.

Len o niečo viac ako štvrtina rodičov si myslí, že si deti prezerajú erotické stránky. V skutočnosti si však takýto obsah prezerá až 64% starších detí, pri stránkach o drogách je to 41% detí. Aj tieto čísla ukazujú, že pomerne nízke percento rodičov si je vedomých toho, ako deti čas na internete trávia. Ochrana detí pred rizikami využívania internetu, mobilov či televízie je univerzálny problém, ktorý zaujíma viac ako polovicu rodičov.

Spoločnosť Orange dlhodobo realizuje aktivity, ktoré vedú širokú verejnosť k bezpečnému používaniu internetu. V spolupráci so skupinou psychológov a špeciálnych pedagógov pod supervíziou detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej preto aj v tomto roku organizuje obľúbené bezplatné workshopy na školách, ktoré pomáhajú zorientovať sa v problematike deťom, pedagógom i rodičom a predchádzať tak potenciálnym rizikám. Na komplexnej webovej stránke www.e-deti.sk zase všetci nájdu užitočné rady a tipy o bezpečnom používaní internetu a komunikačných technológií. Stránka prináša nielen odborné rady, videá či zaujímavé tipy, ale napríklad aj špeciálne materiály, ktoré pomôžu pedagógom pri výučbe s touto tematikou. Okrem doterajších informačno-vzdelávacích aktivít a webstránky www.e-deti.sk Orange v minulom roku rozšíril rodičom možnosti ochrany detí aj podporou praktického nástroja – služby Norton Family od Symantecu. Ide o aplikáciu, ktorá rodičom umožňuje mať napríklad prehľad o nežiadanej aktivite v počítači, v mobiloch či tabletoch a pomáha tak eliminovať riziká virtuálnej komunikácie.