Firmy aktívne bojujú proti stresu na pracovisku

Medzi modernými benefitmi vedú zdravé priestory, pohyb a podpora relaxu

Stále viac firiem na Slovensku investuje do zdravia svojich zamestnancov. Medzi zdravými benefitmi dominujú podmienky v práci (pitný režim, nastaviteľné stoličky, zdravotné prehliadky) a motivovanie k pohybu napríklad budovaním parkovísk pre bicykle. Novinkou je boj proti stresu a tzv. relax zóny, kde sa zamestnanci môžu v pracovnej dobe odreagovať. Vyplýva to z výsledkov 5. ročníka súťaže Zdravá firma roka, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v rámci podpory zdravotnej prevencie.

Stres je vo firmách problémom: podľa prieskumu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU – OSHA  až štvrtina zamestnancov pociťuje stres v práci počas celého dňa. Firmy na Slovensku si uvedomujú, že len oddýchnutý zamestnanec sa dokáže plne sústrediť na prácu a podať najlepší výkon. Boj proti stresu v rámci pracovnej doby podporuje 8 z 10 prihlásených firiem v súťaži (dokonca aj medzi nevýrobnými firmami je to vyše 71 percent  firiem). Boj proti stresu má vo firmách na Slovensku rôzne podoby: relax zóny s pohodlnými kreslami, knižnicou a hrami (stolný futbal, hracia konzola), terasy a vonkajšie priestory upravené na oddych, čas na venčenie psíka, cvičenie jogy či strečing počas pracovnej doby, ako aj flexibilný pracovný čas. „Rovnováha vedie ľudí k optimálnym výkonom, pozitívne ovplyvňuje správanie a zvyšuje koncentráciu, kreativitu aj spoluprácu v tíme. Desaťminútová zmena prostredia stačí na to, aby človeka doslova naštartovala.

Podiel zdravých benefitov vo firmách rastie

Zo štruktúry benefitov, ktoré firmy prihlasujú do súťaže Zdravá firma roka jasne vyplýva, že prístup firiem k benefitom sa za posledných 5 rokov výrazne zmenil. Kým v roku 2010 slúžili benefity ako nefinančná odmena, dnes si firmy uvedomujú zodpovednosť za zdravie zamestnancov a investujú do ich zdravého životného štýlu a uchovania zdravia. To potvrdzujú aj výsledky aktuálneho ročníka, keď napríklad 95 percent prihlásených firiem venuje pozornosť ergonómii (nastaviteľné stoly a stoličky pre správne sedenie) a 86 %  firiem analyzuje chorobnosť na pracovisku a robí opatrenia na ochranu kolegov pred ochorením (napr. dni voľna na liečenie, home office…).  „Medzi najčastejšie zdravé benefity sa dostali aj Dni zdravia s meraniami vitálnych funkcií a osvetou k zdravému životnému štýlu a prevencii. Organizuje ich 7 z 10 firiem s ponukou zdravých benefitov. Aj keď Dni zdravia, vo firmách nenahradia prevenciu u lekára ako zásadný krok pri udržovaní zdravia, dokážu upozorniť na riziká.

Súťaž Zdravá firma roka: Prevencia je kľúčová pre zachovanie zdravia

Súťaž Zdravá firma roka, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa (Union ZP), motivuje firmy investovať do zdravého životného štýlu svojich zamestnancov. Je súčasťou Iniciatívy za zdravšie Slovensko, ktorá má ambíciu prevenciou a zdravším spôsobom života predĺžiť priemernú dĺžku života na Slovensku o 5 rokov do roku 2020. Aktivity prihlásených firiem hodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko – odborníkov z Ministerstva zdravotníctva, riaditeľstva WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, poisťovní Union a odborníkov z oblasti ľudských zdrojov.

Zdravá firma roka je prirodzenou súčasťou snahy Union ZP motivovať poistencov k prevencii, ktorá je najúčinnejším nástrojom pre zachovanie zdravia. Ako najmladšia poisťovňa bola Union ZP na Slovensku prvá, ktorá začlenila do ponuky benefitov prevenciu nad rámec zákona a v tejto oblasti má stále najviac benefitov. Union ZP spolupracujúcim firmám pomáha organizovať zdravotno-osvetové akcie a radí, ako nastaviť systém zdravých benefitov pre zamestnancov.

Viac informácií o súťaži Zdravá firma roka nájdete na www.zdravsieslovensko.sk.

 

TOP 10 najčastejších zdravých benefitov

  1. Pitný režim
  2. Nastaviteľné stoličky a stoly
  3. Zdravotné testy z krvi (cholesterol, glukóza…)
  4. Kvety a rastliny na pracovisku
  5. Podpora pohybových aktivít zamestnancov
  6. Parkovisko pre bicykle
  7. Kútik zdravia (ovocie, vitamíny, vzdelávanie)
  8. Relax zóna vo firme
  9. Podpora aktivít s rodinami
  10. Zdravotné prehliadky a konzultácie so špecialistami

*najčastejšie benefity podporujúce zdravie, ktoré poskytujú firmy na Slovensku