Ochutnajte Haribo a zažite parádnu Veľkú noc

Tento rok pripadajú veľkonočné sviatky na začiatok apríla. Prichystajte koledníkom sladkú odmenu v podobe malých balíčkov s obľúbenými želatínovými cukríkmi v tematickom balení Haribo Happy Easter Mini.

Obdarovaní si pochutia na cukríkoch v ovocných príchutiach ananás, malina, jahoda, pomaranč a citrón. Užite si veselú Veľkú noc s Haribo. Viac na www.haribo.sk

Odporúčaná cena 3,30 € za 250 g balenie

Perličkové vajíčka pre malých aj veľkých koledníkov

Pestrofarebné vajíčka k Veľkej noci tradične patria. Prekvapte tento rok koledníkov limitovanou edíciou Haribo Perl-Eier, farebnými cukríkmi v tvare vajíčok. Pod kôrkou zo sladkých perličiek ukrývajú rozmanité ovocné príchute malín, jahôd, marhúľ, pomarančov, citrónov či čiernych ríbezlí. Oslaďte malým aj veľkým koledníkom výslužku a užite si Veľkú noc a začiatok jari s Haribo.

Odporúčaná cena 2 € za 200 g balenie. Viac na www.haribo.sk

Súťažná otázka:

  1. Aké dve chute Haribo pripravilo na Veľkú noc?

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 10.4.  2023. Ako predmet správy použite “Haribo

Vylosovaný budú traja výhercovia.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.