Začína sa tretí ročník kampane Hrdinovia FAST, ktorá zachraňuje životy

Vzdelávací projekt na školách, ktorý učí deti rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody pokračuje na Slovensku aj tento rok. Deje sa tak vďaka mimoriadne úspešnému minulému ročníku, za ktorý Slovensko získalo niekoľko medzinárodných ocenení. Aj tento rok sa projekt realizuje pod  odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels. Aktuálne sa materské a základné školy na Slovensku môžu prihlásiť do tretieho ročníka tejto vzdelávacej iniciatívy, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas.

Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá  spustila náborovú kampaň a oslovuje školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST. Nad kampaňou aj tento rok prevzalo záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR. Projekt získal minulý rok uznanie od Európskej komisie za najlepšiu praktickú pomôcku pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva.

Do projektu Hrdinovia FAST sa v druhom ročníku zapojilo 360 škôl a takmer  9000 detí. Úspešný medzinárodný projekt podporili aj slovenskí neurológovia, ktorí sa zúčastnili seminárov priamo vo vybraných  školách. Deti a učitelia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka sedem významných medzinárodných ocenení. Za  záchranu svojho starého otca získala ocenenie 9 ročná  Emka Horváthová zo Základnej školy v  Nových Zámkoch, upozornila svoju maminu, že starký má vykrivený kútik a nevie rozprávať.  Emka navštevuje školu pre zdravotne postihnuté deti a práve táto škola sa zapojila do projektu Fast Heroes už druhýkrát. Ďalšími finalistami, ktorí získali ocenenie za záchranu svojich starých rodičov boli Peťko a Samko Brnoví zo Základnej školy v Dubnici nad Váhom  a  Marek Bokoš zo Základnej školy v Lučenci.   Absolútnym víťazom globálnej kampane Hrdinovia FAST sa stala už po druhýkrát  Základná škola z oravského Liesku.

„Deti zo špeciálnej Základnej školy v Nových Zámkoch sa naučili ako môžu pomôcť svojim príbuzným, páčili sa im nielen videá, piesne a hry, ale veľmi sa tešili, keď prišla na seminár rozprávať o ochorení neurologička Dáša Viszlayová. Presvedčila som sa, že aj deti so zdravotným postihom sa vedia naučiť ako sa prejavuje toto ochorenie, príkladom je aj moja žiačka Emka Horváthová, ktorá zachránila svojho starého otca“, vysvetľuje Jarmila Legeňová, učiteľka zo Základnej školy v Nových Zámkoch.

Základná škola z Liesku v medzinárodnom projekte Hrdinovia Fast opäť obhájila svoje prvenstvo.

„Projekt Hrdinovia FAST je medzi našimi deťmi veľmi populárny a tešíme sa, že sa tento rok budú  môcť zapojiť do projektu aj deti z druhého stupňa. Budeme tak môcť prepojiť aktivity pre deti na prvom aj druhom stupni.  Vďaka entuziazmu detí sme do projektu vtiahli celé rodiny. Sama som sa presvedčila, že aj taká náročná téma akou je cievna mozgová príhoda, sa dá spracovať pre deti atraktívnym, zrozumiteľným a veku primeraným spôsobom,“ vysvetľuje Lenka Reháková, učiteľka z víťaznej školy z Liesku.

Kampaň FAST Heroes je určená pre cieľové skupiny  detí vo veku od 5 do 9 rokov. Pre staršie deti od 10 rokov  na druhom stupni základných škôl je vytvorený vzdelávací program podporený náučnými videami v rámci ktorých sa spolu s učiteľmi naučia rozpoznávať príznaky ochorenia a zamerajú sa hlavne na rizikové faktory cievnej mozgovej príhody.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.

Do tretieho  ročníka sa zapoja aj zástupcovia neurologických kliník, ktorí podporia tento projekt svojimi prednáškami o cievnej mozgovej príhode priamo na školách. „Ročne postihuje cievna mozgová príhoda až 17 000 pacientov na Slovensku, ale pre neskorý príchod do nemocnice nemôžu lekári všetkých adekvátne liečiť, hoci aj cievna mozgová príhoda je dnes liečiteľné ochorenie. Dôležité je aby, aby pacienti prišli do nemocnice včas. Aj preto vítame, že aj prostredníctvom projektu Hrdinovia FAST sa na školách táto problematika dostane prostredníctvom deti ďalej do ich rodín,“ vysvetľuje neurologička MUDr. Dáša Viszlayová, primárka Neurologickej kliniky FNsP v Nových Zámkoch.

„Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou medzinárodného projektu, ktorý získal uznanie Európskej komisie za svoj praktický prínos. Vďaka vzdelávaniu na školách sa z našich detí stali skutoční hrdinovia, ktorí zachránili svojich starých rodičov. Vnímame, že sa zvyšuje povedomie o ochorení v spoločnosti, čo pozitívne hodnotia aj neurológovia, ktorí sa projektu zúčastňujú. Tento ročník Hrdinovia Fast  je pre nás organizátorov výnimočný aj tým,  že  neurológovia budú prednášať aj deťom na II. stupni a prizvaní budú aj ich starí rodičia,“ vysvetľuje Ľubica Fidesová, národná koordinátorka projektu.

Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotnému projektu.