Najpodceňovanejší sektor na Slovensku bude aj v budúcom roku výrazne rásť

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Svoje zastúpenie majú u nás medzinárodne úspešné firmy ako IBM, AT&T, DELL, Henkel či Amazon, pritom ide o jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku vôbec. Je to však šanca, ako zmeniť Slovensko z montážnej dielne pre Európu a urobiť z nej oblasť výskumu, vývoja, inovácií a služieb, vysvetľuje odborník z personálnej agentúry Grafton.

Centrá zdieľaných a podnikových služieb majú na Slovensku svoju dlhú tradíciu, pritom sa o nich hovorí pomerne málo. V súčasnosti majú zastúpenie v každom významnom slovenskom meste, no už dávno nejde len o call centrá. Významné zahraničné firmy a nadnárodné skupiny nimi zastrešujú rôzne administratívne a odborné činnosti s vysokou pridanou hodnotou, čo zároveň prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti daných spoločností. Nezriedka ide o funkcie z oblasti financií a účtovníctva, HR, zákazníckeho servisu a dodávateľského reťazca, predaja, marketingu, centrálneho nakupovania a, samozrejme, informačných technológií.

Príkladmi úspešných centier etablovaných na Slovensku sú napríklad zastúpenia firiem IBM, AT&T, DELL, Henkel či Amazon. Na Slovensku v tomto sektore pracuje približne 40 000 ľudí, pričom toto odvetvie aj napriek pandémii koronavírusu, vojnovému konfliktu na Ukrajine a vysokej inflácii zažíva vysoký rast – nielen v počte zamestnancov, no tiež v počte centier samotných. Len v Bratislave ich je viac ako tridsať.

Lákavé mzdy aj benefity
Sektor zdieľaných a podnikových služieb sa v tichosti rozrástol na jedno z najväčších ekonomických odvetví na Slovensku, nielen z hľadiska počtu zamestnancov, no aj príspevku do štátneho rozpočtu cez zaplatené dane a odvody.

Táto oblasť prináša dostatok pracovných pozícií pre prevažne vysokoškolsky vzdelanú a jazykovo vybavenú pracovnú silu. „Z nášho Mzdového prieskumu navyše jasne vyplynulo, že ponúka mzdu, ktorá je vysoko nad priemerom tej slovenskej, a tiež priaznivú štruktúru benefitov,“ hovorí riaditeľ personálnej agentúry Grafton Martin Malo. Mnohé zo spoločností sektora centier zdieľaných a podnikových služieb totiž poskytovali možnosť práce z domu už pred vypuknutím pandémie. Aj preto je dnes tento benefit vnímaný nielen zo strany zamestnancov, no tiež zamestnávateľov za štandardný.

Z prieskumu Grafton ďalej vyplynulo, že prevažná väčšina zamestnancov tohto sektora, ktorí mali možnosť pracovať z domu, si už bez tejto možnosti svoju prácu nevie predstaviť. „Zamestnanci najčastejšie vidia ako hlavnú výhodu práce z domu najmä úsporu času a financií, ktoré im bezpochyby prináša. Ako ďalší benefit tiež vnímajú to, že sa môžu lepšie a efektívnejšie postarať o svoju domácnosť,“ objasňuje odborník z personálnej agentúry. Okrem práce z domu či flexibilnej pracovnej doby tiež svojim zamestnancom poskytujú centrá rad ďalších finančných a nefinančných benefitov. Ide napríklad o preplatené voľno na zotavenie (tzv. sick days), dni dovolenky navyše, rôzne programy vzdelávania, ako aj zamestnanecké zľavy.

Šanca pre tisíce kvalifikovaných ľudí
Množstvo vysokokvalifikovaných ľudí v tomto sektore už nie je len lacnou pracovnou silou, ale rieši sofistikované úlohy z rôznych oblastí ekonomiky s lokálnym aj medzinárodným dosahom. Práve toto je pre Slovensko šanca, aby sa z ´montážnej dielne pre Európu´, teda z výrobnej priemyslovej a proexportnej zóny tzv. modrých golierov presunulo k bielym golierom a stalo oblasťou výskumu, vývoja, inovácií a služieb.

No aj ono sa borí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov: „Ideálny kandidát musí vedieť aspoň dva cudzie jazyky, aktuálne však pociťujeme ich nedostatok. Predpokladáme, že v najbližších rokoch bude toto odvetvie aj naďalej rásť a dokáže zamestnať na Slovensku desiatky tisíc ľudí. Slovensko má vysoký potenciál na príchod ďalších zahraničných spoločností a vznik nových centier. Ak sa nejaký absolvent nevie zamestnať vo svojom odbore, určite mu odporúčam obrátiť pozornosť týmto smerom,“ hovorí M. Malo z Graftonu.

Jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku
Vyriešiť nedostatok kandidátov by mohol ich nábor z krajín ako Portugalsko, Španielsko či Taliansko, kde sú vzdelaní ľudia a kde je vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí, preto sa v rámci svojej krajiny nevedia zamestnať v dobrom odbore.

„Slovenská vláda tomuto sektoru, aj napriek jeho vysokému potenciálu, zdá sa, nevenuje dostatok pozornosti,“ komentuje riaditeľ Graftonu Martin Malo a dodáva: „Samostatnou kapitolou je nedostatok operačných programov na stimulovanie a dostatočnú motiváciu pre príchod zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily, kde nás výrazne predbieha nielen Česko či Maďarsko, ale predovšetkým Poľsko.“

Metodika prieskumu:
Prieskum bol realizovaný v priebehu 3. štvrťroka roku 2022 v 8 krajoch Slovenskej republiky. Unikátny každoročný prieskum finančného ohodnotenia na Slovensku zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch ekonomiky: IT a telekomunikácie, Inžiniering a výroba, Nákup a logistika, Stavebníctvo a reality, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, ako aj Ľudské zdroje, administratíva a právo. Prezentované dáta vychádzajú z priemernej obvyklej mzdy v regióne vrátane variabilných zložiek, ako je napríklad 13. plat rozpočítaný do mesačnej hodnoty, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy. Čiastky v prehľade sú uvedené ako mesačná hrubá mzda v eurách.

Údaje zo Mzdového prieskumu 2022 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si výsledky prieskumu zameraného iba na túto oblasť.
O Grafton Slovakia
Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.