Vaše j pokožke to najlepšie

Doprajte svojej pokožke tie najlepšie prírodné výživné zložky s týmto kúpeľovým a telovým radom obohateným o prírodné organické extrakty z kakaového masla a kokosového oleja. Nádherné produkty s bohatou textúrou, gurmánskou krémovou vôňou a neuveriteľnými hydratačnými vlastnosťami aj pre tú najsuchšiu pokožku! Všetko formulované a zabalené s ohľadom na vás a planétu.

Vyživujúci telový krém s bio kakaovým maslom a kokosovým olejom Love Nature 6,4€

Vyživujúci tekuté mydlo s bio kakaovým maslom a kokosovým olejom Love Nature 5,9€

Vyživujúci sprchovací krém s bio kakaovým maslom a kokosovým olejom Love Nature 5,6€

Vychutnajte si čistiace vlastnosti prírodného organického zeleného čaju a výťažkov z uhoriek s novým radom Love Nature. Produkty s novou vzrušujúcou kombináciou sviežich zelených ingrediencií, ktoré ponúkajú skutočne zmyslový a udržateľnejší zážitok, ktorý si zamilujete!

Čistiaci sprchovací gél s bio zeleným čajom a uhorkou Love Nature 5,6€ 

Čistiace mydlo s bio zeleným čajom a uhorkou Love Nature 1,9€

Pripravte sa na vychutnanie super osviežujúcich účinkov kokosovej vody a melóna s novým radom Love Nature. Zloženie plné prírodných organických extraktov prekypuje lahodnou, upokojujúcou vôňou a bohatými textúrami, ktoré budete chcieť používať znova a znova! Fantastické formulácie s ohľadom na vás aj planétu!

Osviežujúci telový sprej s bio kokosovou vodou a melónom Love Nature 6,99€

Sprchovací gél s bio kokosovou vodou a melónom Love Nature 3,99€

Osviežujúce mydlo s bio kokosovou vodou a melónom Love Nature 1,49€

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

Aké organické extrakty obsahuje nový rad kozmetiky?

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 20.8. 2022. Ako predmet správy použite “Oriflame II

Vylosovaní budú traja výhercovia, ktorí dostanú set z každej uvedenej novinky daných produktov.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.