Súťažte o revolučné konjakové cestoviny Slim Pasta, po ktorých sa chudne.

Ľudia sa často vyhýbajú prílohám, pretože si chcú udržať štíhlu postavu, alebo sú práve vo fáze chudnutia a cestoviny im kvôli nutričným hodnotám nevyhovujú. Predstavte si však cestoviny, ktoré vás zasýtia, chutia vám, a napriek tomu, že ich konzumujete v neobmedzenom množstve, nepriberiete po nich. Naopak, chudnete. Presne také výrobky sa objavili na našom trhu pod názvom Slim Pasta. Ak ste o nich ešte nepočuli, zvýšte pozornosť.

Ide o unikátnu a patentovanú potravinu, ktorá je farbou aj chuťou takmer na nerozoznanie od bežných cestovín a obsahuje iba 9 kal na 100 gramov. Táto zdravá, nízkokalorická a nízkosacharidová náhrada cestovín ponúka množstvo variantov príloh, medzi ktorými nájdete rezance, thajské rezance, fettuccine, penne, špagety, lasagne, ale aj ryžu. Všetky produkty Slim Pasta sú vyrobené z ovsenej vlákniny a bio múky z rastliny konjak. Ide o tradičnú ázijskú potravinu používanú po stáročia predovšetkým v Japonsku. Konjak, ktorý sa využíva na výrobu produktov Slim Pasta sa pestuje vo vysokých polohách Japonska, preto nie je intoxikovaný nebezpečnými látkami. Aj preto má Slim Pasta zaslúžene označenie BIO kvality.

Slim Pasta obsahuje až o 94 % menej kalórií, ako ich obsahujú bežné cestoviny. Je prirodzeným zdrojom glukomananu – rozpustnej vlákniny, ktorá znižuje pocit hladu a má veľmi priaznivé účinky pri redukcii hmotnosti a znižovaní cholesterolu. Neobsahuje cukor, tuk, lepok ani soľ. Preto je vhodná pre diabetikov, celiatikov, vegetariánov, vegánov, ale aj pre ľudí s intoleranciou na laktózu. Zároveň je vhodná pre diétny režim, kedy potrebujete udržať na uzde kalorický príjem, ale máte potrebu sa dosýta najesť. Pri konzumácií týchto príloh sa nemusíte cítiť previnilo. Ide prakticky len o vlákninu, ktorá organizmom len prejde a vyčistí vaše črevá.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

Z akej časti rastliny konjak sa vyrába múka, ktorú obsahujú cestoviny Slim Pasta?
  1. z kvetov
  2. z hľuzy
  3. z listov

www.slimpasta.sk

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 10.5. 2022. Ako predmet správy použite “Slim pas

Vylosovaní budú traja výhercovia, ktorí dostanú set produktov.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.