Zisky Hartmann-Rico v čase pandémie klesli. Jedným z dôvodov sú pohľadávky voči štátnym nemocniciam.

Popredný distribútor zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ služieb v oblasti zdravotníctva na Slovensku zvýšil svoje tržby medziročne o 5,4 %. O pätinu mu však klesol čistý zisk, na 3,8 mil. eur. Hlavnými dôvodmi boli rast nákladov na mzdy a nutnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam v segmente štátnych nemocníc.

Pohľadávky stúpli o tretinu na 10,3 mil. eur. „Minulý rok bol problematický asi pre všetky subjekty na trhu. Spoločnosť HARTMANN-RICO vynakladala po celý čas maximum možného úsilia voči zákazníkom, dodávateľom i zamestnancom. Aj preto považujeme minuloročný výsledok za uspokojivý,“ zhodnotil Marek Třeška, konateľ spoločnosti.
Ohliadnutie za výsledkami minulého roka celej skupiny HARTMANN.

Celá skupina HARTMANN dosiahla vlani tržby vo výške 2,43 mld. eur. Najviac posilnil segment boja proti infekciám. Skupina produkuje žiadanú značku dezinfekcie Sterillium a ďalšie zdravotnícke prostriedky potrebné na účinný boj s infekciami.

Upravená EBITDA skupiny sa dostala na hodnotu 292,4 mil. eur z predchádzajúcich 211,9. Na tento rok odhaduje generálna riaditeľka koncernu, Britta Fünfstück, mierny pokles tržieb a výraznejší pokles zisku, stále však s vysokou mierou neistoty predpovedi ďalšieho vývoja.

„Pozitívny vplyv pandémie vo fiškálnom roku 2020 sa tento rok prejaví iba v malej miere. Veľká časť našich trhov čelí poklesu dopytu. Predpokladáme tiež, že rastúci tlak na rozpočet sa zrýchli a zaťaží všetkých účastníkov trhu v sektore zdravotnej starostlivosti. Rok 2021 bude pre skupinu HARTMANN aj celé odvetvie náročný,“ komentuje výhľady trhu Britta Fünfstück.