Klasické videokonferencie unavujú. Prednosť dostáva virtuálne štúdio.

Pravidelné tímové porady nahradili videokonferencie, tie však po čase unavujú. Ich úlohu preberajú virtuálne štúdiá s profesionálnou réžiou.

Kým našu pozornosť zamestnáva šíriaci sa covid-19, v našich firmách a domácich kanceláriách sa nebadane rozrastá nová „choroba“ – digitálna únava. V minulosti zriedkavý jav, dnes však štúdie hovoria už o desiatkach percent populácie, ktoré sa s digitálnou únavou stretli alebo sú ňou ohrozené. Zvláštnou kapitolou je únava z konferenčných hovorov, označovaná ako „Zoom fatigue“. Za novým fenoménom, samozrejme, nestojí samotná aplikácia, ale konferenčný hovor ako taký. Ako potvrdzujú odborníci, unavuje nás. Zelenú preto dostávajú virtuálne štúdiá.

Prečo nás klasické video konferencie tak unavujú?

Dôvodov podľa odborníkov je hneď niekoľko. Znervózňuje nás kamera a pohľad na seba a tiež neustály pohľad viacerých ľudí na nás. Uhýbanie pohľadom, ktoré je pri rozhovore naživo prirodzené sa pri online konferencii snažíme potláčať, pretože pri tejto forme rozhovoru pôsobí akosi nezdvorilo,  ako prejav nezáujmu. Tieto špecifiká ste si iste i sami uvedomili, odborníci však hovoria o ďalších.

Chýbajúce neverbálne signály

Počas klasických online konferencií vidno človeka len od ramien nahor. Nevidíme ruky, gestá, postoj. Tým, že nám chýbajú tieto neverbálne signály, strácame cit pre atmosféru v skupine. Preto je počas online konferencie vyrušujúce každé krátke ticho, ktoré by v rozhovore naživo bolo prirodzené.

Pomalé tempo

Online konferencie nás vedia potrápiť technickou stránkou. Z dôvodu pomalšieho prenosu dát dochádza k zlyhávaniu synchronizácie so zvukom, obraz býva nekvalitný či spomalený. Mnohé hovory online nám aj preto zaberú viac času, ako keby sme vec prejednali naživo, tvárou v tvár.

Virtuálne štúdio 

Osviežujúcou zmenou v šedi dennodenných konferenčných hovorov je takzvané virtuálne štúdio. V jeho prípade sa obraz zvyčajne prenáša štandardne známymi podnikovými platformami, ale samotný obraz i zvuk je oveľa vyššej kvality, a to doslova i „na pohľad“. Prednášajúci sú snímaní viacerými kamerami a ich výstup kombinuje réžia. Sledovanie konferencie svojou dynamikou pripomína televízny program. Účastníci môžu vidieť v prestrihoch celú postavu spíkra či celý panel prezentujúcich, moderátora, produkt na stolíku či v ruke.  Na virtuálnej tabuli sa premieta prezentácia alebo otázky publika, v ďalšej časti obrazovky možno sledovať videá či vstup ďalšieho vzdialeného spíkra. Pomocou webovej konferenčnej aplikácie možno do diania aktívne zapojiť publikum, klásť otázky, spúšťať hlasovanie, vedomostný kvíz či vyplniť dotazník. Celý vizuál možno ladiť v korporátnych farbách firmy.

Vďaka kvalitnému obrazu a zvuku, dynamike, pútavosti a vyššej interaktivite má virtuálne štúdio jednoznačne navrch a aj v slovenských podmienkach rýchlo naberá na popularite. V externej komunikácii firiem nahrádza pravidelne organizované konferencie, prezentácie pre zákazníkov či tlačové briefingy, v internej komunikácii sa využíva na školenie pobočiek, distribučnú sieť ale tiež na prenos kultúrnych produkcií pre zamestnancov.

Zdroj foto: CALOS, s.r.o.