Prinášame Vám skvelú chuť veľkej noci s kvalitnými údeninami Mecom

Každoročne prinášame kvalitné údeniny s nezameniteľnou lahodnou chuťou a vôňou. Vychutnajte si veľkonočné sviatky s údeninami od Mecom, v kruhu vašich najbližších. Na trhu nájdete širokú ponuku kvalitných a lahodných údenín s vysokým obsahom mäsa. Nechajte sa zlákať Údeným rolovaným stehnom či plecom, ktoré sú údené na bukovom dreve a vyrobené z kvalitných surovín.

Sviatky späté s mnohými tradíciami, ako šibanie, polievanie a veľa dobrého jedla – to všetko sa spája s Veľkou nocou. Práve tieto mäsové výrobky od Mecom sa môžu stať súčasťou vašich či už varených jedál, alebo ako pokrmy pre vašich blízkych, ktorí ocenia výrobky vyrobené na Slovensku.

Súťažná otázka:

Napíšte nám, v akom meste na východnom Slovensku vyrába Mecom kvalitné a chutné údeniny. Nápovdou vám môže byť aj webová stránka www.mecom.sk .

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 29.3.2021. Ako predmet správy použite “súťaž – Mecom.

Výhra:

3x Mecom veľkonočná výslužka pre šibačov 600g a ďalšie chutné mäsové výrobky

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.