Táto kríza prinesie veľký dopyt po flexibilnejších formách zamestnania

Personalisti už v terajšej fáze mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu evidujú pokles počtu ponúk v sektore automotive a strojárstve, kde sa to netýka len pozícií výrobných pracovníkov, ale aj technikov, špecialistov a inžinierov. Porovnateľný útlm nastáva v segmente HoReCa.

„Zároveň stúpa dopyt po pracovníkoch v obchodných reťazcoch: pokladníkoch, predavačoch, skladníkoch, dokladačoch tovaru a jeho rozvozcoch,“ referuje Branislav Jančuška, projektový manažér personálnej agentúry Grafton Slovakia.

Vo výrobných spoločnostiach napospol umožňujú pracovať z domu tým zamestnancom, u ktorých nie je nevyhnutná prítomnosť na pracovisku – týka sa to napríklad personálnych a finančných oddelení, nákupu, zákazníckych služieb a plánovania. Samozrejme, limitom pri tzv. bielych golieroch môže byť, že teoreticky síce prichádza do úvahy ich práca z domu, ale v skutočnosti sa nemusia mať čím zaoberať pre zastavenie výroby.

Budete si hľadať novú prácu? Personalisti odporúčajú obchod a logistiku

„V automobilovom odvetví zatiaľ registrujeme korektný prístup zamestnávateľov, ktorí momentálne neavizujú ukončenia pracovných pomerov,“ hlási Monika Suranová z nitrianskej pobočky Graftonu a dodáva: „Ak zamestnávateľ je či bude donútený pristúpiť k výpovediam, zamestnancom by sme odporúčali, aby sa obzerali po novej práci vo sférach obchodu a logistiky. Predpokladáme, že v sektoroch, v ktorých zamestnávatelia budú schopní udržať svoje spoločnosti napriek niekoľko týždňov trvajúcej či ešte dlhšej odstávke, bude opätovne zvýšený záujem o zamestnancov v rámci ambície dohnať straty.“

Firmy už dnes majú problémy s poklesom dopytu, funkčnosťou dodávateľského reťazca a absenciami zamestnancov. Jančuška predznamenáva: „Reakciou bude čiastočné zatváranie podnikov, ktoré môže vyústiť aj do postupného prepúšťania pracovníkov a rastu nezamestnanosti.“ Suranová špecifikuje, že kríza sa najväčšmi dotkne malých podnikateľov a živnostníkov, a pripomína: „V zásade platí, že čím väčšia spoločnosť, tým je prispôsobenie sa zložitejšie. Na druhej strane: čím dlhšie táto situácia potrvá, tým výraznejšie budú dopady práve na malých podnikateľov a živnostníkov.“

Potreba úpravy súčasnej legislatívy

Mnoho sektorov už po týždni-dvoch výnimočného režimu pociťuje útlm – či už na základe chýbajúceho materiálu a ľudského potenciálu pre PN a OČR alebo pod vplyvom zníženého odbytu. Podľa Suranovej zamestnávatelia ako prvé pozastavujú čiastočné úväzky, respektíve napríklad študentské dohody o vykonávaní práce v administratíve.

Jančuška však na to nadväzuje prognózou, že po pominutí najvyhrotenejšieho stavu bude na pracovnom trhu nasledovať paralela s trendom spred desiatich rokov: „Aj táto kríza – podobne ako tá v roku 2009 – prinesie veľký dopyt po flexibilnejších formách zamestnania, na čo by mala nová vláda reflektovať úpravou súčasnej legislatívy.“

Pohovory na diaľku boli trendom už pred krízou

Suranová predznamenáva zvýšenie dôrazu na Priemysel 4.0 a jeho výhody a prínosy: „V odvetviach, v ktorých je možné automatizovať výrobu či danú službu, bude záujem investovať do nových technológií, aby dané spoločnosti vyšli z prípadných ďalších krízových scenárov s čo najmenšími ekonomickými ujmami. Samozrejme, takéto investície si vzhľadom na ich nákladnosť budú vyžadovať dôkladné zvažovanie.“

Kríza umocnila ešte jeden fenomén, konštatujú personalisti. „Veľa spoločností sa už prispôsobilo situácii a pohovory v rámci výberových konaní na otvorené pozície sa nekonajú osobne, ale telefonicky alebo cez skype. Zaujímavosťou pritom je, že už aj v predchádzajúcich mesiacoch sme pociťovali zvýšený záujem práve o takéto typy pohovorov, a to najmä zo strany kandidátov,“prezrádza Suranová.