Nové vydanie – CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI

Victor Hugo, jeden z najslávnejších predstaviteľov svetovej literatúry, sa do sŕdc miliónov čitateľov zapísal ako autor mnohých vynikajúcich prozaických, básnických i dramatických diel. Azda najznámejšie z nich je jeho historický román Chrám Matky Božej v Paríži (1831), ktorý po takmer polstoročíponúkame čitateľom v novom vydaní.

Kúpouknihyprispejú čitatelia na Slovensku 1 € na obnovu požiarom zničenej katedrály NOTRE-DAME v Paríži.  Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ sa tak rozhodlo prispieť do celosvetovej zbierky organizovanej francúzskym ministerstvom kultúry a  nadviazať tak aspoň symbolicky na posolstvo Victora Huga, ktoré nám zanechal na stránkach svojho románu.

Sám Victor Hugo si veľmi naliehavo uvedomoval potrebu zachrániť katedrálu Notre-Dame, ktorá bola počas Francúzskej revolúcie značne poškodená a nasledujúcich tridsať rokov pustla. Reálne hrozilo, že tento jedinečný gotický chrám zbúrajú. Hugov román Chrám Matky Božej v Parížipodnietil vypísanie verejnej zbierky a katedrálu sa aj vďaka spisovateľovej osobnej angažovanosti podarilo zachrániť. Paradoxne sa história opakuje a po tragickom požiari v apríli 2019 treba opäť mobilizovať sily a prostriedky na záchranu tejto unikátnej súčasti svetového kultúrneho dedičstva.

Každý výtlačok knihy je označený reklamnou páskou, na ktorej čitateľ nájde informáciu o zbierke. Vyhlasujeme ju dňom vydania knihy,  teda 5. novembrom 2019,  a potrvá až do konca roka 2021. Každé tri mesiace budeme odvádzať vyzbieranú sumu prostredníctvom webového portálu Centra národných pamiatok Ministerstva kultúry Francúzskej republiky.

V  monumentálnej románovej freske ožíva pred našimi očami nielen tragický príbeh znetvoreného zvonára Quasimoda a krásnej Cigánky Esmeraldy, ale aj sám Paríž pätnásteho storočia – stredoveké mesto so svojou magickou atmosférou, úzkymi uličkami a námestiami, nespočetnými vežami a kostolmi, medzi ktorými dominuje Chrám Matky Božej, nádherná majestátna katedrála, s ktorou sú nerozlučne späté osudy hlavných hrdinov. Ich príbeh dotvára množstvo epizód, kde sa vystrieda veľa postáv z najrozličnejších spoločenských vrstiev vrátane tých najvyšších. Do centra románu sa však postupne dostáva ľud – parížska chudoba, živelne sa búriaca proti cirkevnej tyranii a objavujúca svoje ušľachtilé jadro, lásku a ľudskosť uprostred stredovekej krutosti a tmy. Hugov nesmrteľný román nepochybne upúta i dnešného čitateľa svojou dramatickosťou, dejom plným neočakávaných zvratov a najrozmanitejších prekvapení.

Z francúzskeho originálu Victor Hugo: Notre-Dame de Paris, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Ernest Flammarion, Paris 1951, preložili Michal Bartko a Ondrej Mrlian.

Román CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽIvychádza na 464  stranách, odporúčaná cena 15,90 €.