HOVÄDZÍ GULÁŠ S domácou parenou knedľou

Jedno z tradičných slovenských jedál príde na chuť z času na čas každému z nás. Na chutný hovädzí guláš už nemusíte choduť do reštaurácie ani sa dlho trápiť v kuchyni.

Doba prípravy 45 min na 2-4 porcie

INGREDIENCIE:

2 ks Mecom Hovädzí guláš
500 g polohrubej múky
1 PL krupicového cukru
1 balík sušeného droždia
1 ČL soli
1 vajíčko
250 ml mlieka
3 PL oleja

Súťaž

Aké ďalšie produkty má Mecom v zabíjačkovom sortimente? Vymenujte aspoň 3.

(správnu odpoveď nájdete na http://www.mecom.sk/ )

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 06.02.2020. Ako predmet správy použite “súťaž –Mecom.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

 

 

 

Postup

Na prípravu knedle si zohrejeme mlieko tak, aby bolo teplé. Pridáme cukor a droždie a necháme vzísť kvások.

Múku zmiešame so soľou, pridáme kvások, vajíčko a olej a vymiesime cesto. Cesto necháme cca hodinu kysnúť. Na pomúčenej doske si vypracujeme 1 – 2 knedle a necháme ich ešte cca 15 minút podkysnúť.

Knedle paríme nad parou cca 20 minút prikryté. Po doparení popicháme špajľou a potrieme jemne olejom alebo maslom.

Mecom Hovädzí guláš si zohrejeme na panvici a podávame s domácou knedľou.