Súťaž o knihu Dr. Oetker

Teraz máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaže o novú knihu a kalendár Dr.Oetker.

Stačí, ak nám napíšete, správnu odpoveď na jednoduchú súťažnú otázku a 3 z vás odmenime jedinečnou knihou Pečie celá rodina a chutným kalendárom na rok 2020. 

Zažite množstvo zábavy a objavte kúzlo 48 originálnych sladkých i slaných receptov určených pre všetky mamičky, oteckov aj malých šikovníčkov. Vďaka tejto jedinečnej knižke budete mať vždy po ruke skvelé nápady na vlastné čerstvé dobroty, výdatné raňajky, desiatu, ľahké hlavné jedlo alebo skvelý dezert. Ktoré recepty sa stanú vašimi obľúbenými?

Jedlo od nepamäti spája ľudí. Doprajte si spoločný čas s rodinou a užite si zábavné chvíle v kuchyni, vďaka novej knihe – Dr. Oetker Pečie celá rodina.Všetky recepty sú starostlivo vybrané a vyskúšané odborníkmi v skúšobnej kuchyni Dr. Oetker tak, aby ich hravo zvládol každý člen rodiny. Odhaľte tajomstvá domácehopečiva či vyskúšajte dokonalé recepty, ktoré nájdete v štyroch kapitolách. Nechajte sa viesť jednoduchými a názornými postupmi, v ktorých sa jednoducho zorientuje celá rodina a sú ľahko zvládnuteľné. Inšpirujte sa tipmi na variácie receptov a vychutnajte si ich v akýkoľvek  čas. Rodinná kuchárka Dr. Oetker Pečie celá rodinaobsahuje aj bezgluténové a vegetariánske recepty, ktoré ocenia rodiny s potravinovými obmedzeniami. Všetky recepty sú doplnené sviežimi fotografiami jedál.

Súťaž:

Koľko nových originálnych a chutných receptov nájdete v novej kuchárke Pečie celá rodina? 
 
a) 38
b) 48
c) 52

Pre 3 výhercov máme pripravenú knihu od Dr. Oetker.

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 17.12.2019 Ako predmet správy použite “súťaž –Dr. Oetker

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.