SoftwareOne a Comparex sa spojili. Vznikol globálny licenčný obor.

Globálna fúzia dvoch velikánov je  ukončená.  Popredný poskytovateľ služieb v oblasti správy softvérových a cloudových portfólií  SoftwareONE odkúpil spoločnosť  COMPAREX.

SoftwareONE a spoločnosť COMPAREX, poskytovateľ služieb v oblasti dátových centier, dodávok a správy softvérových licencií, sú oficiálne od 1. februára 2019 jednou spoločnosťou. Ich spojením vzniká licenčný obor so zastúpením v 88 krajinách. Globálna pracovná sila, ktorá vzrastie na 5,5 tisíca zamestnancov bude poskytovať podporu 50 tisíc zákazníkom a riadiť nákupy softvéru a hardvéru v objeme približne 10 miliárd eur.

Vo funkcii CEO SoftwareONE bude pokračovať Dieter Schlosser. Zo strany COMPAREXu bude vo vedení novej firmy Marc Betgem, súčasný Chief Sales Officer. Slovenské zastúpenie novej firmy  je integrované s českou pobočkou, obe bude viesť Ján Knyttl.

Počas 30-ročnej histórie dosiahol COMPAREX pozíciu medzi najsilnejšími poskytovateľmi IT služieb a v regióne EMEA bol na čele rebríčka licenčných spoločností. Skupina zamestnávala viac ako 2 450 ľudí v 35 krajinách sveta. Fiškálny rok 2017/18 uzavrela s obratom 2,5 miliardy eur. Odkúpenie jej 100-percentného podielu ohlásil švajčiarsky SoftwareOne v októbri minulého roka. Začiatkom roku 2019 akvizíciu odobrila Európska komisia.