Scénická žatva opäť so skvelým programom

V posledný augustový týždeň 29.8. – 2.9.2018 sa v Martine uskutoční 96. ročník festivalu amatérskeho divadla Scénická žatva. Vítaná je nielen odborná, ale i široká verejnosť, nakoľko sa pod jednou „strechou“ stretne množstvo rôznorodých predstavení, určených nielen pre dospelých, ale i deti. Festival je vrcholnou prehliadkou najlepších amatérskych divadelných súborov s medzinárodnou účasťou. Podujatie si v Európe drží prvenstvo ako najstarší festival neprofesionálneho divadla a v minulom roku získal prestížne ocenenie v Monaku. 

Bohatá história

Festival Scénická žatva má už takmer storočnú tradíciu. Za zrodom stál tajomník Matice slovenskej, Dr. Štefan Krčméry, vďaka ktorému boli v roku 1923 zorganizované prvé celoslovenské divadelné preteky v Martine. S počiatočným nadšením a zápalom pre tvorbu inscenácií rástla aj ich kvalita. Do festivalu bola časom zapojená odborná porota, ktorá prirodzene zvyšovala kritériá divadelnej tvorby. Začala sa budovať tradícia festivalu. S ňou sa odborne vyvíjali režiséri súborov a rovnako aj herci ako protagonisti jednotlivých inscenácií. Scénická žatva im otvorila dvere na dosky európskych a svetových festivalov. S veľkým záberom pôsobnosti sa stala ojedinelým fenoménom v našej divadelnej kultúre.

Sviatok všetkých divadelníkov

Scénická žatva združuje približne stovku divadelných súborov a jednotlivcov. Ako účastníci postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadok reprezentujú všetky oblasti neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu: divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, detskú dramatickú tvorivosť, detské recitačné kolektívy, divadlo poézie a umelecký prednes poézie a prózy. Hlavný program tohto ročníka bude obsahovať približne 15 víťazných divadelných inscenácií, ktoré sa za rok urodili na slovenskej neprofesionálnej pôde a prešli postupovými kolami. Doplnia ho rovnako kvalitné produkcie ochotníckych divadelníkov zo zahraničia. Festival bude hostiť aj mnoho sprievodných aktivít. Okrem divadelných predstavení, koncertov a výstav zažijú návštevníci aj otváraciu divadelnú šou na Divadelnom námestí, detské tvorivé dielne, Batolárium, divadlo na chodúľoch, premietanie pod holým nebom a mnoho iného.

Scénická žatva aj vzdeláva

Festival úzko spolupracuje s teatrológmi, dramaturgmi, režisérmi, scénografmi a kritikmi. Zastrešuje tak nielen odborné hodnotenie produkcií, ale aj vzdelávanie. Na záujemcov čakajú štyri odborné prezentácie: filmové prednášky a kvíz Petra Konečného, prednáška o režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi v podaní Martina Timku, Karol Mišovic bude rozprávať o Javiskových osudoch martinských herečiek a prof. Jozef Ciller predstaví Bienále fantázie v Turčianskej galérii. Vzdelávanie bude prebiehať aj prostredníctvom rozborových seminárov každé ráno na diskusnom fóre, kde bude odborný lektorský zbor posudzovať a analyzovať jednotlivé divadelné inscenácie z predchádzajúceho dňa festivalu. A ako každý rok, súčasťou festivalu budú aj divadelné tvorivé dielne rôzneho zamerania. Zaujímavosťou tohto ročníka bude improliga, teda súťaž tímov a jednotlivcov v divadelnej improvizácii, pod vedením standupového komika Sama Trnku.

V prvej sedmičke festivalov celého sveta

V súčasnosti patrí Scénická žatva medzi najkvalitnejšie festivaly amatérskeho divadla v Európe. Dôkazom je aj udelenie prestížnej ceny Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA v Monaku. Minulý rok sa tak stala jedným zo siedmych festivalov z celého sveta, ktoré boli koncom augusta ocenené na 16. svetovom divadelnom festivale a 33. kongrese AITA/IATA.