Dramatický život velikána talianskej renesancie Michelangela

Michelangelo Buonarroti. Jeho ohromné dielo pozná celý svet, no už menej ľudí vie o jeho turbulentnom živote a neprekonateľných prekážkach, ktoré sa mu stavali do cesty pri uskutočňovaní jeho zámerov. Historik a odborník na taliansku renesanciu Bernard Berenson o tejto Stoneovej knihe povedal, že sa skutočnej Michelangelovej duši priblížil viac než ktorýkoľvek iný spisovateľ.

V Agónii a extáze Irving Stone mimoriadne presvedčivo zobrazil dramatický, búrlivý život veľkého maliara a sochára talianskej renesancie Michelangela Buonarrotiho, ako aj celú plejádu osobností, s ktorými sa umelec stýkal. Vďaka jedinečnej schopnosti historickej evokácie sa autorovi podarilo zachytiť ducha čias, spôsob myslenia a cítenia ľudí v danej historickej etape. V románe sa stretávame s pestrým a pozoruhodne plastickým obrazom renesancie v jej plnej šírke – od zmyslového rozkošníctva až k asketizmu reformačných snáh. Táto kniha čitateľa nielen zaujme, ale naplní ho aj pochopením pre veľké – a neraz márne – úsilie geniálneho umelca v konflikte so spoločnosťou, ktorú predbehol.

Legendárny román z pera majstra biografického žánru  naposledy vyšiel v slovenskom preklade pred vyše tridsiatimi piatimi rokmi.

Irving Stone vlastným menom Tennenbaum, vyštudoval univerzitu v Berkeley a stal sa učiteľom anglického jazyka. Jeho román  o živote výnimočného umelca Vincenta van Gogha, Smäd po živote, ktorý sa  radí k najvýznamnejším dielam svetovej literatúry, odmietlo sedemnásť vydavateľov, než sa dočkal prvého vydania v roku 1934.  Istý čas žil v Taliansku, kde písal román o Michelangelovi. Vo svojej literárnej tvorbe sa venoval aj ďalším významným osobnostiam: Sigmundovi Freudovi, Charlesovi Darwinovi,  Jackovi Londonovi a ďalším. Popri písaniu románov sa venoval aj literatúre faktu.