Sladovňa v Hurbanove oslavuje 50 rokov svojho založenia

Sladovňa spoločnosti HEINEKEN v Hurbanove oslavuje v roku 2017 polstoročie od svojho založenia. Od roku 1967 sa v Hurbanove vyprodukovalo viac ako 3,3 milióna ton sladu, z ktorého v súčasnosti približne 85% smeruje na export. Vďaka tomu je slad najvýznamnejšou exportnou komoditou Slovenska spomedzi výrobkov po prvom spracovaní. Hurbanovská sladovňa je zároveň významným podporovateľom slovenských farmárov, keďže nakupuje približne 50 %  ročnej produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku.

Prínos sladovníctva pre slovenskú ekonomiku, poľnohospodárstvo a potravinárstvo dnes predpoludním ocenila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná na svojej návšteve v Hurbanove. Na press brífingu s generálnym riaditeľom spoločnosti HEINEKEN Slovensko Odinom Goedhartom vyjadrili spoločný zámer naďalej podporovať slovenských pestovateľov sladovníckeho jačmeňa s cieľom pokryť čo najväčší podiel výroby sladu z domácich zdrojov. Práve klesajúce výmery sladovníckeho jačmeňa sú totiž jednou z výziev slovenského sladovníckeho priemyslu súčasnosti.

Sladovňa v Hurbanove bola založená v roku 1967, a pri rozhodovaní o jej umiestnení rozhodli najmä priaznivé klimatické podmienky v regióne. K pôvodnej sladovni v roku 2002 pribudla nová sladovňa, ktorá pomohla významne zvýšiť ročnú kapacitu výroby sladu. V súčasnosti je sladovňa Hurbanovo s ročnou výrobnou kapacitou 111.000 ton najväčšou a najmodernejšou sladovňou nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom regióne. Sladovňa je zároveň stabilným partnerom slovenských farmárov – až polovica celoslovenskej produkcie sladovníckeho jačmeňa smeruje na spracovanie do Hurbanova.

Význam sladovne Hurbanovo pre slovenskú ekonomiku ocenila ministerka Gabriela Matečná na návšteve pri príležitosti osláv jej 50. výročia: „Sladovňa v Hurbanove je stabilným pilierom slovenského sladovníckeho priemyslu a dobrým príkladom exportných možností Slovenska v oblasti poľnohospodárstva. Cieľom nášho rezortu je podporovať spracovateľské kapacity u nás doma. Tak aby sme pridanú hodnotu vytvárali v maximálnej možnej miere na Slovensku.“

Každoročne spracuje sladovňa Hurbanovo približne 140.000 ton sladovníckeho jačmeňa, pričom až 75% z tohto objemu pochádza z domácich zdrojov. Zo všetkých dodávateľov sladovníckeho jačmeňa do Hurbanova tvoria až 70% prvovýrobcovia – farmári. Slovenskí farmári sa však v posledných rokoch odkláňajú od pestovania sladovníckeho jačmeňa a jeho osevné plochy stále klesajú. Farmárov často zláka pestovanie iných plodín, ktoré sú menej náročné na meniace sa klimatické podmienky a dosahovanie  potravinárskej kvality. Kvalitný sladovnícky jačmeň je však pre výrobu sladu a následne kvalitného piva kľúčový.

V našej spoločnosti sa riadime mottom „Kvalitné pivo sa rodí na poli“. Naše nároky na kvalitu sladovníckeho jačmeňa sú vysoké, zároveň si však uvedomujeme trendy vo vývoji osevných plôch na Slovensku. Spoluprácou s farmármi chceme prispieť k udržaniu pestovateľských plôch kvalitného sladovníckeho jačmeňa najmä v ohrozených regiónoch, a vyvíjame viacero aktivít na zvrátenie aktuálneho vývoja,“ hovorí Odin Goedhart, generálny riaditeľ spoločnosti HEINEKEN Slovensko. 

HEINEKEN sa snaží efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa podporiť rozvíjaním spolupráce s obchodnými spoločnosťami, šľachtiteľskými stanicami, osivárskymi firmami aj so Slovenským združením výrobcov piva a sladu, ktorého je členom. Farmárom poskytuje cenné pestovateľské know-how ako aj istotu stabilného obchodného partnera.  „Medzi naše pravidelné aktivity patria sladovnícke dni poľa, odborné konferencie pre pestovateľov aj spolupráca pri vývoji kvalitných odrôd jačmeňa. Máme svoju vlastnú stratégiu odporúčaných odrôd, ktoré sú odolnejšie voči meniacim sa podmienkam a zabezpečia dostatočnú úrodu kvalitného sladovníckeho jačmeňa,“ vysvetľuje Odin Goedhart.

Úzku spoluprácu sladovne s domácimi poľnohospodárskymi producentmi ocenila aj ministerka Gabriela Matečná: „Slovensko má výborné pôdno-klimatické podmienky na pestovanie kvalitného sladovníckeho jačmeňa. V roku 2016 bolo zasiatych 115 400 ha jačmeňa, pritom sladovne na Slovensku by na naplnenie ročných kapacít výroby sladu z domácich zdrojov potrebovali aspoň 145 000 ha. Deklarovaný potenciál od odberateľov tu teda jednoznačne je. Je preto potrebné, aby naň reflektovali a rokovali so spracovateľmi aj naši poľnohospodári.“

Sladovňa v Hurbanove každý deň spracuje v priemere 360 ton sladovníckeho jačmeňa, z ktorého sa vyrobí 304 ton svetlého sladu plzenského typu. Približne 15% celkového vyrobeného sladu spracuje hurbanovský pivovar na výrobu pív zo svojho portfólia,  zvyšných 85% smeruje na export. Slad z Hurbanova sa vyváža do 16-tich pivovarov v ôsmich európskych krajinách, a vyrába sa z neho 35 rôznych značiek piva v celkovom objeme 7 miliónov hektolitrov ročne. Z pohľadu objemu produkcie sladu je tak sladovňa v Hurbanove treťou najväčšou sladovňou v rámci koncernu HEINEKEN celosvetovo.