Voda naša každodenná

Nielen v zime, ale počas celého roka je potrebné dbať na vhodný pitný režim a vyváženú stravu. Obzvlášť v dnešnej dobe mnohí z nás podrobne skúmajú etikety na potravinách a snažia sa vyhýbať chemickým konzervantom s neblahým vplyvom na náš organizmus. Niekedy však zabúdame na to, že chémia neobišla ani obyčajnú vodu z vodovodu. O chlóre a ďalších látkach v pitnej vode, no i o tom ako sa im vyhnúť, sme sa porozprávali s odborníkom na klinickú biochémiu, doc.Ing.Pavlom Blažíčekom, PhD.

Ak radi a často pijete vodu z vodovodu, mali by ste vedieť, že musí prejsť dlhú cestu z vodárenskej spoločnosti do vášho vodovodného potrubia. Táto cesta obnáša úpravu vody, filtráciu a dezinfekciu, ktorá zabezpečí splnenie požiadaviek ustanovených zákonom. Kým voda dorazí na náš stôl, musí prejsť rôznymi potrubiami. Tie však môžu byť na rôznych územiach znečistené, či poškodené. Aby si zachovala potrebnú kvalitu, je potrebné ju niekoľkokrát počas tejto „cesty“ dezinfikovať. Dezinfekcia sa vykonáva pridaním stanoveného množstva chlóru do vody.

Napriek tomu, že chlórovanie je veľmi účinnou metódou úpravy a dezinfekcie pitnej vody, ktorá podlieha prísnej kontrole, má žiaľ aj svoje tienisté stránky. Chlór, v kombinácii s ďalšími zložkami môže spôsobiť alergické reakcie, ako vyrážky, bolesti hlavy, či tráviace problémy. „V nedávnej štúdii sa zistilo, že zlúčenina chlóru, ktorý sa tvorí pri chlórovaní vody obsahujúcej organické látky, je známy ako silný bakteriálny mutagén. V pitnej vode je však veľmi nízka koncentrácia chlóru a preto je riziko malé. Aj tak by však bolo dobré znížiť riziko tvorby vedľajších produktov dezinfekcie odstránením organickej hmoty vo vode pred chloráciou,“ objasňuje odborník.

Ďalším rizikom je rozsiahle použitie pesticídov v poľnohospodárstve, ktoré spôsobilo ich nahromadenie v prostredí. Vodu a pôdu nevynímajúc. Pesticídy – najmä tie, ktoré sú odolné voči fyzikálno-chemickému rozkladu a biodegradácii, a taktiež mnoho iných – prenikajú do povrchových vôd predovšetkým vyplavovaním z orných pôd, zo vzduchu prostredníctvom atmosferických zrážok, a niekedy následkom rôznych havárií a nezodpovednej ľudskej činnosti, napr. vyhadzovanie sudov a obalov z prípravkov do riek a jazier, alebo nezodpovedným skladovaním pesticídov v blízkosti vodného zdroja. „Možno teda povedať, že pesticídy sa v pitnej vode môžu vyskytovať následkom nedostatočného prečistenia povrchovej vody,“ upozorňuje ďalej odborník. Zároveň však dodáva, že „pri vodovodnej vode je to menej pravdepodobné, lebo je kontrolovaná, ale domáce studne môžu byť väčší problém.

Jedným z prípadov nezodpovedného správania sa k vodným zdrojom je prípad, ktorý len pred pár mesiacmi zarezonoval v slovenských médiách – skládka odpadu v blízkosti Žitného ostrova. Ten je známy ako zdroj pitnej vody. Málokto však vedel, že v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa dlhé roky nachádza skládka odpadu, ktorá podľa dostupných informácií môže tento dôležitý zdroj ohroziť.  Aj tu je na mieste zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia. Nečinnosť a ľahostajnosť môže časom poškodiť aj naše overené zdroje pitnej vody.

Minerálne vody sú stávkou na istotu

Úplnú garanciu kvality vody však môžte dosiahnuť pitím balených minerálnych vôd. Tie sú zárukou čistoty, ale i konštantného zloženia. Zdroj prírodnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a či sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Až po tom je uznaná za prírodný minerálny zdroj. Takto uznaná minerálna voda je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Tento produkt naviac musí spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva. Minerálna voda nesmie byť podrobená žiadnej úprave, okrem oddeľovania nestabilných zložiek.

Zaraďte do svojho pravidelného pitného režimu kvalitné minerálne vody, ktoré neobsahujú chlór, prechádzajú prísnou kontrolou a ako bonus obsahujú skvelé minerály, tak dôležité pre náš organizmus. „Minerálne vody by sme mali piť denne,“ potvrdzuje odborník.  Slovensko sa pýši viac ako 1600 minerálnymi prameňmi – stačí si len vybrať. Podporte svoje zdravie a pitie viac tradičných slovenských minerálnych vôd. Oplatí sa to.