Na virózy zaútočte ajurvédou!

Sme uprostred sezóny, ktorá je pre organizmus náročným obdobím. Vírusy a baktérie útočia na každého, kto nie je pripravený im uniknúť a nemá dostatočne silný imunitný systém, aby im odolal.

Podporiť a posilniť svoju imunitu môžete dostatočným prísunom vitamínov, pravidelným cvičením a otužovaním, ale vynikajúcim tipom je tiež himalájska bylina VASAKA, ktorá by u vás počas jesenných dňoch rozhodne nemala chýbať. Okrem utužovania imunitného systému, podporuje aj prirodzenú funkciu pľúc a dýchacích ciest a prispieva k ich ochrane pred nepriaznivými vplyvmi, alergénmi, vírusmi, baktériami a znečisteným ovzduším. Napomáha uvoľňovaniu dýchacích ciest a hlienov. Ak sú husté a lepivé, prispieva k ich skvapalneniu a lepšiemu vykašliavaniu. VASAKA vám pomôže aj v prípade kašľa – je skvelým tipom na jeho potlačenie. Túto užitočnú a účinnú bylinu nájdete napríklad v Ajurvédskej káve VASAKA.

Z nej si pripravíte lahodný instantný bezkofeínový nápoj, ktorého základom je čakanka. Tá vďaka inulínu pozitívne pôsobí na trávenie a dodáva „ajurvédskej kávičke“ mierne sladkastú chuť. Kávovinový nápoj si pripravíte tak, že zalejete 1/4 – 1/2 lyžičky ajurvédskej kávy horúcou vodou asi do 2/3 šálky a zvyšok doplníte horúcim mliekom. Podľa chuti môžete dosladiť cukrom, medom alebo iným sladidlom. Ajurvédska káva VASAKA je bezkofeínová, bezlepková a neobsahuje žiadne konzervanty, farbivá a sladidlá. Kúpite ju  v predajniach zdravej výživy a na www.arun.sk.

Súťaž:

Aká rastlina tvorí základ ajurvédskej kávy Vasaka?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 29. januára 2017. Ako predmet správy použite “súťaž – VASAKA“

Súťažíte o:

Traja z vás získajú Ajurvédsku kávu VASAKA.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.