Víťaz súťaže Hermes Komunikátor 2016

Poisťovňa Allianz získala 1. miesto v 3. ročníku súťaže Hermes Komunikátor roka 2016 v kategórií Poisťovníctvo. Stala sa tak najlepšie komunikujúcou poisťovňou so zákazníkom na Slovensku.

Ocenenia sa udeľovali vo štvrtok 27. októbra v kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie a Obchodné reťazce.

„Veľmi nás teší získané ocenenie, ktoré je zároveň ohodnotením práce všetkých kolegov. V Allianz – SP kladieme veľký dôraz na dlhodobú orientáciu na zákazníka a profesionálnu a kvalitnú komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom infolinky, pobočiek a zákazníckych centier, obchodníkov, zamestnancov, ale aj prostredníctvom online centra ale aj pravidelných marketingových reklamných kampaní. Spokojnosť našich klientov s poskytovanými službami pravidelne meriame a vyhodnocujeme,“ uvidela hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Súťaž Hermes Komunikátor roka ako jediná na Slovensku hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkmi a motivuje inštitúcie v Slovenskej republike, aby neustále skvalitňovali komunikáciu s verejnosťou, štátnymi autoritami, obchodnými partnermi, vlastnými zamestnancami a hlavne so svojimi klientmi. Hodnotenie komunikácie inštitúcií sa uskutočnilo formou prieskumu na vzorke 9 000 respondentov, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK v období január – september 2016. Viac informácií a zoznam víťazov vo všetkých kategóriách nájdete na: www.cenyhermes.sk