Fond Genesis predáva AZ KLIMA

Spoločnosť ČEZ ESCO, ktorá je súčasťou energetickej skupiny ČEZ, sa dohodla s fondom Genesis Private Equity Fund II (GPEF II) na odkúpení majoritného podielu vo firme AZ KLIMA. Zároveň s väčšinovým vlastníkom predajú svoj podiel i minoritní akcionári, a ČEZ ESCO sa tak stane stopercentným majiteľom tejto firmy zaisťujúcej komplexné služby v oblasti technického zariadenia budov a vzduchotechniky.

Private equity fondy Genesis, ktorým poskytuje poradenstvo spoločnosť Genesis Capital, investujú do malých a stredných podnikov predovšetkým v Českej republike a na Slovensku. Fond GPEF II držal majoritný podiel v AZ KLIMA päť rokov a v priebehu tohto obdobia spoločnosť vyrástla na tržbách o 50 % a upevnila svoje postavenie na trhu. „V spoločnosti AZ KLIMA sa opäť ukázalo, ako dobré výsledky môže priniesť spojenie našich kapitálových možností s mimoriadne kvalitným manažmentom. Podarilo sa nám spoločne zaistiť rast firmy i v situácii, kedy vonkajšie podmienky neboli práve priaznivé. Predáme novému vlastníkovi podnik, ktorý má zdravé základy, široké spektrum zákazníkov a potenciál ďalšieho rastu,“ hodnotí transakciu Jan Tauber, riaditeľ spoločnosti Genesis Capital.  Finančným poradcom predávajúceho bola spoločnosť BDO Advisory.

„Akvizícia spoločnosti AZ KLIMA zapadá do našej stratégie, kedy chceme rásť jednak organicky, jednak akvizíciami tých najlepších firiem podnikajúcich v oblastiach súvisiacich s energetikou a energetickými úsporami,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák a dodáva: „AZ KLIMA je v sektore vzduchotechniky jednotkou na českom trhu a má viac ako 4000 referenčných projektov. S AZ KLIMA sme i pred akvizíciou spolupracovali, pretože vzduchotechnika je oblasť, ktorú zákazníci ČEZ ESCO často riešia.“ Akvizíciou AZ KLIMA tak ČEZ ESCO doplní svoje portfólio energetických služieb o segment, ktorý v ňom doposiaľ chýbal.

S výberom nového vlastníka je spokojný i výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva AZ KLIMA Karel Břenek: „Teší ma, že sa novým majiteľom AZ KLIMA stane silná spoločnosť so širokým spektrom služieb nielen v oblasti klasického trhu s elektrinou. ČEZ ESCO touto transakciou získa firmu, ktorá sa okrem iného stala vďaka partnerstvu s fondom GPEF II popredným hráčom na trhu vzduchotechniky. AZ KLIMA má bezpochybne ešte ďalší potenciál rastu a som si istý, že začlenením do skupiny ČEZ bude ďalej rozvíjaný.“

Príbeh spoločnosti AZ KLIMA je klasickou ukážkou úspešného riešenia nástupníctva vo firme. Podnik, ktorý sa zaoberal predovšetkým projektovou činnosťou, založil v roku 1992 vtedy tridsaťosemročný Miroslav Čížek. O dva roky neskôr sa firma spojila so spoločnosťou Potrubí Milovice a do svojho portfólia pribrala rovnako aj výrobu potrubia a príslušenstva. Druhým spoločníkom v AZ KLIMA sa stal Jaroslav Jánský.

Necelých dvadsať rokov od vzniku AZ KLIMA sa obaja spoločníci rozhodli, že väčšiu časť firmy predajú na prechodné obdobie finančnému investorovi a pripravia ju pre nového strategického vlastníka. Fond GPEF II odkúpil 68,5% podiel v spoločnosti v roku 2011. Miroslav Čížek si ponechal 30 % a 1,5 % získali manažéri AZ KLIMA.

V priebehu päťročného pôsobenia fondu GPEF II sa výrazne posilnila vedúca pozícia spoločnosti AZ KLIMA na českom trhu so vzduchotechnikou. Napriek ekonomickým cyklom a striedavo negatívnemu vývoju v stavebníctve, na ktorom je spoločnosť do značnej miery závislá, sa darilo kontinuálne zvyšovať tržby i zisk. Zatiaľ čo v roku 2011 činili tržby 443 milióna českých korún, minulý rok to bolo už 660 milióna. V tomto roku sa očakávajú tržby vo výške 710 milióna.

Transakcia zmeny vlastníctva bude ukončená po schválení Úradom na ochranu hospodárskej súťaže, podpise kúpnych zmlúv a vysporiadaní všetkých ďalších náležitostí súvisiacich s transakciou. Obe strany sa dohodli, že nebudú cenu transakcie zverejňovať.