Získajte žlté tortové želé

Príprava chutných koláčov zo želé alebo želatíny si vyžaduje istú zručnosť. Nie je však až taká zložitá, ako by sa mohlo zdať. Stačí, ak dodržíte niekoľko zásad a proces bude veľmi jednoduchý. Upečte si dezerty, ktoré vám v lete dodajú to správne osvieženie. 

Želé a želatína, aký je rozdiel?

Hlavným rozdielom týchto dvoch pomocníkov v kuchyni je ich zloženie. Zatiaľ čo želatína je živočíšnym produktom, v želé sa používa takzvaný karagenan, respektíve agar z výťažku z morských rias. Vďaka tomu želé dokáže nadobudnúť hustejšiu konzistenciu a jednotný tvar po stuhnutí.

Ďalší rozdiel spočíva v ich príprave. Aby sme získali požadovaný výsledok, želé musí prejsť varom. Naopak, želatína vám nesmie zovrieť, tá sa iba mierne prihrieva. Slúži skôr ako zahusťovadlo do rôznych krémov, sladkých náplní či aspikov.

Nie je želé, ako želé

Pri želé rozlišujeme jeden zásadný fakt. A to, či ide o cukrárenské alebo želé tortové.

Cukrárenské želé na báze rastlinnej suroviny agar sa používa pri príprave „vysokých“ rezov. Ak sa chystáte pripraviť zákusok ako z cukrárne, určite siahnite po cukrárenskom želé.

Tortové želé si naopak dobre rozumie s tenším korpusom a ovocím, ktoré chráni pred oschnutím a zanechá ho krásne lesklé. Okrem číreho a červeného máte k dispozícii aj  nové Tortové želé žlté od Dr.Oetker. Ideálne ním zvýraznite žlté ovocie ako marhuľa a ananás, no pohrať sa môžete aj s kontrastujúcimi jahodami či kivi. 

Ako správne pripraviť želé? 

Po uvarení želé podľa návodu na obale ho nechajte chvíľu odpočinúť. Nalievajte ho na plnku vlažné, ináč sa náplň môže vplyvom vysokej teploty rozpustiť. Uvarené želé nanášajte v niekoľkých vrstvách, nie naraz. Pokiaľ želé pred použitím príliš stuhne, môžete ho ešte raz krátko rozohriať.

Pred nanesením želé na tortu alebo zákusok nezabudnite cesto potrieť tenkou vrstvou krému alebo džemu. Korpus má totiž tendenciu rozohriate želé do seba vpíjať, v dôsledku čoho sa môže rozmočiť.

Ak pripravujete tortu s kúskami mrazeného ovocia, obaľte ho v troche Želatínového stužovača od Dr.Oetker. Uchováte tým šťavu vo vnútri plodov a tá sa nevsiakne do korpusu, ani nezmieša s teplým želé. Ovocie si tak zachová prirodzenú a čerstvú chuť.

Súťažná otázka:

Akú funkciu plní tortové žele?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 11. októbra 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Dr.Oetker”. 

Súťažíte o:

Piati z vás získajú tento produkt.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.