Odborníčky Dove Academy Workshopu prinášajú rady, ako byť sebavedomá v každom veku

Vek patrí k faktorom, ktorý sebavedomie a vnímanie vlastnej krásy u žien  ovplivňujú zásadným spôsobom. Každá životná etapa prináša rôzne výzvy, ponaučenia i očakávania – vlastné aj spoločenské. 

TIPY A RADY Z DOVE ACADEMY WORKSHOPU

20+  Krása = úspech

Ženy mezi 20. a 30. rokom života majú tendenciu spájať svoju vonkajšiu krásu s úspechom.  Sebevedomejšie sú tie z nich, ktoré sa vnímajú ako atraktívne, ale aj úspešné v naplnení rôznych spoločenských mét – dokončili štúdium, našli si dobré zamestnanie alebo majú funkčný partnerský vzťah.  Naopak nespokojné mladé ženy častejšie spájajú neúspechy so svojim – podľa nich nedokonalým – vzhľadom. Citlivo vnímajú všetko čo na vlastnom zovňajšku považujú za závadu, sú k sebe prehnane kritické a poukazujú na domnelé nedokonalosti a svoje okolie.

Rada Dove Academy Workshopu:  Príjmite sa

Kľúčom k spokojnosti je vo veku 20+ prijať zodpovednosť sama za seba a svoj život.  Prekážky vnímať ako príležitosti, namiesto boja so svojimi slabými stránkami rozvíjať tie silné, neporovnávať sa s ostatnými a naučiť sa mať rada.  Dôležité je tiež cielene pracovať so svojim vnútorným svetom: myšlienkami, náladami a pocitmi a vytvárať si životný optmistický nadhľad. Viac než kdekoľvek inde tu platí jednoduchá rovnica – akonáhle prijmete sama seba, prijme vás aj okolie.

30+ Nálož nových povinností

Po 30. roku sa ženy musia vysporiadať s celým radom nových životných rolí a výziev ako sú stabilizácia pracovného a partnerského života, výchova detí alebo návrat do zamestnania po materskej dovolenke. Starosti môžu prinášať prvé vrásky, alebo strata skvelej formy po pôrode.  To všetko potom u žien 30+ ovplyvňue mieru sebavedomia.

Rada Dove Academy Workshopu: Buďte nezávislé

Dôležité je napriek všetkým povinnostiam nájsť si každý deň chvíľku sama pre seba a nezbudnúť sa čas od času rozmaznávať.  Akýkoľvek cieľ je dosiahnuteľný, len ho treba presne definovať a ísť za ním.  Ženy po tridsiatke by sa mali v prvom rade zamerať na všetky svoje doterajšie úspechy – vážiť si samú seba a nenechať sebou manipulovať, nebyť závislou na druhých.  Podstatné je tiež nájdenie rovnováhy v tom, koľko času venujú deťom a koľko partnerovi – partnerský vzťah by rodičovskými povinnosťami nemal utrpieť. V boji s pochybnosťami o kvalite vlastného života pomôže spoločnosť ďaších žien, ktoré sa nachádzajú v rovnakej životnej etape.

40+ Kríza stredného veku

Po štyridsiatke obvykle nastupuje obdobie spätného  hodnotenia života a sebavedomie sa môže ocitnúť v kríze nastupujúceho stredného veku.  Výzvou je nielen zachovanie harmonickej väzby voči sebe, ale aj druhým – v prípade rozpadu manželstva a nenechať sa touto stresujúcou udalosťou zničiť. Sebavedomie môže utrpieť tiež väčšími nárokmi, ktoré si vyžaduje zachovanie dobrej fyzickej kondície a atraktívneho zovňajšku.

Rada Dove Academy Workshopu: Vyrovnanosť a optimizmus

Zásadné je uprostred všetkého nestrácať pozitívny prístup, v každej skúsenosti a každom človeku hľadať svetlé stránky. Starať sa o seba s láskou a nestrácať kontakt s vlastným telom, vnímať jeho signály a pracovať s nimi, zároveň tu ale byť aj pre svojich blízkych a poskytnúť im potrebnú oporu.  Zaujať vyrovnaný, priamy a vďačný prístup k sebe samej.

50+  Zmena životého rytmu

Ženské vnímanie samej seba po 50. tom roku môže byť ovplyvnené ako prirodzenými fyziologickými a psychickými procesmi, ktoré sa v tomto veku objavujú, tak zmenou doterajšieho životného rytmu, spôsobenou opustením spoločnej domácnosti dospelými deťmi, nutnosťou starať sa o stárnucich rodičov alebo stratou partnera.  Po profesnej stránke je práve obdobie medzi pädesiatkou a šesdesiatkou vnímané ako rozmedzie k dosiahnutiu vrcholu profesnej kariéry.

Rada Dove Academy Workshopu: Je čas na sebarealizáciu

Spokojnosť a vyrovnanosť sú pre vek  50+ jednými z najpotrebnejších životných  pocitov.  Najlepší čas na sebarealizáciu nastáva práve teraz. Zrelosť ženám ponúka skvelú príležitosť, ako si naplno vychutnať všetko, čo vekom dosiahli, ale aj hľadať a rozvíjať nové záľuby.  Je treba oceniť sama sebu, uvedomiť si vlastnú hodnotu a prijať zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie. Starať sa o zdravie a fyzickú kondíciu, rovnako ako posilovať putá s najbližšími.

60+ Konfrontácia s realitou 

Na výške sebavedomia u žien po šesdesiatke pôsobí celý rad faktorov.  Môže ísť o prijatie nového, často nižšieho životného štandardu na základe odchodu do dôchodku – zároveň

spojené s nečakane vyšším množstvom voľného času. Ďalej tiež sa môžu začať prejavovať vážnejšie choroby a nepríjemné zdravotné komplikácie. Z hľadiska emócií je narizikovejšia nutnosť vyrovnať sa so smrťou rodiča, či partnera.

Rada Dove Academy Workshopu: Žite prítomnosťou

Dôležité je si vo veku 60+ osvojiť umenie žiť prítomnosťou. Vychutnávať si naplno chvíle trávené s vnúčatami, kamarátkami a len tak sama so sebou. Na zachovanie dobrej kondície sa  oplatí pravidelne cvičiť telo a mysel, nestagnovať ani fyzicky, ani mentálne.  Sebevedomie podporí aj starostlivosť o zovňajšok a rozvíjanie vastného osobitého štýlu adekvátneho k veku. Tolerantný, múdry a optimistický prístup je cestou k svkelým vzťahom a životnej spokojnosti.