Mladí vinári zasadli do školských lavíc

Otvorenie nového školského roka sa slávnostne uskutočnilo aj na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre. Z asi stovky študentov zasadlo 26 do školských lavíc po prvý raz. Najlákavejší je odbor somelierstvo, ktorý obsahuje špecializované predmety z oblasti degustácie, prípravy a výroby vína. Piatich nádejných študentov školy odmenila spoločnosť Hubert J.E. – výrobca šumivých vín takzvaným bublinkovým štipendiom.

,,Vzdelávanie budúcich vinárskych odborníkov je našou prioritou. Študentom sa snažíme poskytnúť kvalitnú výučbu podporenú cennou praxou. Teší nás, že spolupráca so spoločnosťou Hubert J.E. pretrváva už tretím rokom a pomáha talentovaným študentom v ich štúdiu a nadobúdaniu skúseností,“ vyjadril sa Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Strednej odbornej školy vinársko – ovocinárskej v Modre. Spoločnosť Hubert J.E. odmenila piatich nádejných študentov ,,bublinkovým štipendiom“ v hodnote celkovo 1 200 eur už tretí rok po sebe.

Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska v Modre poskytuje študentom vzdelanie z troch študijných odborov ako je podnikanie, agroturistika či somelierstvo. Odbor somelierstvo je v dnešnej dobe pre študentov najlákavejší, keďže obsahuje špecializované predmety z oblasti degustácie, prípravy a výroby vína. Do prvého ročníka sa z celkového počtu okolo 100 študentov tento rok prihlásilo 26 nových študentov. Absolventi školy majú široké možnosti uplatnenia sa v štátnych aj súkromných vinohradníckych, vinárskych a  ovocinárskych podnikoch. 

 Slávnostného otvorenia prvého školského dňa sa zúčastnili aj významné osobnosti vinárstva, okrem hlavnej enologičky spoločnosti Hubert J.E. Ingrid Vajczikovej, napríklad aj známy univerzitný prof. Ing. Ivan Hričovský a RNDr. Bruno Gábel, CSc.

Okrem štipendia spoločnosť Hubert J.E. umožňuje vybraným študentom získať aj prvé pracovné skúsenosti prostredníctvom praxe priamo v závode Hubert J.E v Seredi. „Pre nás je mimoriadne dôležité, aby študenti mali záujem využívať všetky možnosti, ktoré sú im poskytnuté počas štúdia. Našou povinnosťou je motivovať budúcich výrobcov vín, sektov, enológov, či somelierov a prostredníctvom nich budovať dobré meno slovenského vinárstva,“ hovorí  hlavná enologička spoločnosti Hubert J.E., Ing. Ingrid Vajcziková, PhD.