Životnosť pneumatík sa neriadi dátumom výroby, ale správnym skladovaním a údržbou


Niektorí vodiči odmietajú kupovať iné ako tohtoročné pneumatiky, pretože sú presvedčení, že tie, ktoré boli vyrobené vlani alebo predvlani, už nie sú použiteľné. Môže to byť pravda? „Kdeže, je to extrémny, ničím nepodložený názor. V skutočnosti neexistujú žiadne vedecké alebo technické dôkazy, ktoré by takéto tvrdenie podporovali. Preto ani žiadne relevantné normy nestanovia maximálnu životnosť nových, nepoužitých pneumatík pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá,“ hovorí manažér marketingu spoločnosti Goodyear Dunlop pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko Boris Tománek.

Ale pozor – je nevyhnutné, aby bol pritom splnený jeden zásadný predpoklad: pneumatiky musia byť správne uskladnené. Ich životnosť totiž celkom zásadným spôsobom ovplyvňujú podmienky, v ktorých sa uchovávajú,“ dodáva jedným dychom Boris Tománek. „Pri nákupe nových pneumatík preto nie je ani tak dôležité sledovať dátum výroby (DOT kód), ako skôr to, od koho pneumatiky vlastne kupujeme. Mali by sme mať záruku, že pred predajom boli skladované vo vhodných a zodpovedajúcich podmienkach. A správnu údržbu a starostlivosť by sme im potom mali venovať i my, včas ich meniť, uchovávať ich vo vhodnom prostredí a v prevádzke pravidelne kontrolovať ich stav a hĺbku dezénu. Len tak budeme mať istotu, že nám budú dlho spoľahlivo a bezpečne slúžiť,“ pokračuje.

Žiadny dátum odporúčanej spotreby

V niektorých európskych krajinách sa na otázku životnosti osobných pneumatík zamerali špecializované odborné časopisy, národné zväzy distribútorov pneumatík, díleri a výrobcovia pneumatík. Všetci sa zhodujú na tom, že dátum odporúčanej spotreby, ako napr. pri potravinách, by v prípade pneumatík nemal žiadny zmysel. Ich životnosť totiž ovplyvňujú podmienky, ktorým boli vystavené pri skladovaní do takej miery, že by ani nebolo možné nejaký konkrétny čas ich použiteľnosti oficiálne stanoviť.

Odporúčanie ako skladovať pneumatiky, duše a ráfky zhrnula v svojej oficiálnej publikácii napríklad Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfky (European Tire and Rim Technical Organisation – ETRTO). Jej dokument síce nemá právnu silu, ale v praxi sa s ním odbor viac menej riadi. Ani ETRTO v ňom nestanovuje žiadnu konkrétnu časovú lehotu, do ktorej je nutné pneumatiky predať; zameriava sa predovšetkým na zásady správneho skladovania, ktoré musí zachovávať všetky úžitkové vlastnosti pneumatík. Vyžadujú okrem iného ochranu pred vysokými teplotami a kolísaním teplôt, príliš vysokou vlhkosťou, pôsobením ozónu a UV žiarenia, ako aj oleja a agresívnych chemikálií.

Podobne sa k tomu stavia i Európsky zväz výrobcov pneumatík a spracovateľov gumy (European Tyre and Rubber Manufacturer’s Association – ETRMA), ktorý je hlavným hovorcom výrobcov pneumatík v Európe a zastupuje záujmy výrobcov na európskej i medzinárodnej úrovni. Použiteľnosť nových pneumatík je podľa nej v priebehu času závislá hlavne od toho, ako boli skladované, napríklad v akej polohe, pri akej teplote a pri akej vlhkosti vzduchu. A ich ďalšiu životnosť potom ovplyvňujú podmienky, ktorým boli vystavené pri prevádzke, napríklad zaťaženie, rýchlosť jazdy, tlak nahustenia, nerovnosť vozovky a vznik drobných poškodení. Pretože sa tieto podmienky môžu veľmi líšiť, nie je podľa ETRMA možné stanoviť ich presnú životnosť už pri výrobe. „Samozrejme však platí, že čím staršia pneumatika, tým väčšia pravdepodobnosť, že ju bude nevyhnutné v dôsledku opotrebovania alebo iných faktorov súvisiacich s jej používaním vymeniť,“ uvádza ETRMA.

Päť alebo šesť rokov

Konkrétny čas, počas ktorého možno pneumatiky považovať za nový tovar (ale znova za predpokladu správneho uskladnenia) a ako také ich aj predávať, naopak, určuje britská norma BS AU 50. Stanoví ju na obdobie šiestich rokov od dátumu výroby, zatiaľ čo britský Národný zväz distribútorov pneumatík NTDA v tejto súvislosti hovorí o piatich rokoch od dátumu výroby. Rovnako Nemecká asociácia gumárenského priemyslu a Nemecký zväz dílerov pneumatík považujú pneumatiky za nové, ako nie sú staršie ako päť rokov. Zaujímavé je, že dokumenty oboch týchto organizácií nestanovia, že po tomto čase by sa už pneumatiky nemali predávať, alebo že už nie sú spôsobilé na prevádzku. Odporúčajú, aby ich stav pred predajom preveril odborník, alebo aby predajca vyhľadal stanovisko konkrétneho výrobcu.

Stále dôležitejšia je správna údržba 

„Pneumatiky všetkých značiek Goodyear Corporation (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava a Debica) a ich súčasti sú skonštruované tak, aby behom celej svojej životnosti odolávali najrôznejším silám, vysokému zaťaženiu, svetelnej expozícii a rôznym prevádzkovým teplotám. Pre dlhodobé zabezpečenie ich úžitkových vlastností sa vyrábajú s použitím optimálnej zmesi voskov, antioxidantov a antiozonantov,“ zdôrazňuje Boris Tománek. „Pretože sa však pri výrobe pneumatík používajú stále zložitejšie technológie, je na ich správnu funkciu stále dôležitejšia riadna údržba. Pneumatiky, o ktoré sa ich majiteľ dobre stará, sú spoľahlivé, bezpečné a vydržia dlhšie.“ 

Zodpovednosť za bezpečný stav pneumatík tak leží do značnej miery na predajcoch a na samotných vodičoch. „K dispozícii majú rad možností, ako životnosť pneumatiky predĺžiť a zabezpečiť, aby bola ich prevádzka dlhý čas bezpečná,“ uzatvára Boris Tománek.