Vitamínové bomby aj na cesty s Orava RM-1000.

Extrahovanie telu prospešných látok z ovocia i zeleniny je pár sekundovou záležitosťou s extraktom živín Orava RM-1000 aj z tých najťažšie dostupných častí ovocia a zeleniny, ako sú stopky, šupky či jadierka. S vysokovýkonným motorom  a až 20 000 ot./min. rozseká a rozmixuje dary prírody do podoby ľahko stráviteľnej pre telo.

Zdravé smoothies, long drinky, mliečne kokteily, ale aj nátierky či rafinované dipy pripraví bleskovo vďaka násade na mixovanie s až 6 špeciálnymi nožmi na extrakciu. Ak namiesto nej vložíte násadu na mletie, na jemno pomelie kávu, korenie, orechy i semienka. Oceníte na ňom súpravu 4 prenosných plastových nádob na mixovanie – 2 s objemom 0,7 litra a 2 litrových, ktoré stačí po mixovaní odkrútiť, uzavrieť cestovým krytom a vyraziť so zdravým pokrmom či smoothie drinkom, kamkoľvek sa práve ponáhľate. Kryt je vybavený zátkou na pitie, takže sa vám nápoj ani počas šoférovania nevyleje. Oceníte aj cediaci kryt slúžiaci ako sitko a kryt na sypanie namletých pochutín priamo do jedla. Predáva Orava za 59,90 €. Viac sa dozviete na www.orava.eu.

Súťažná otázka:

Koľko prenosných plastových nádob má extraktor živín Orava RM-1000 vo svojom príslušenstve?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 25. júla 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Orava, mixér”. 

Jeden z vás získa tento produkt. Výhercu kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.