Školské výlety so sebou prinášajú množstvo rizík.

Ruksak s malinovkou, šiltovka na hlave, zvedavosť v očiach z očakávaných zážitkov. Tak možno v týchto dňoch vidieť skupiny detí v sprievode učiteliek po celom Slovensku. Školské výlety a detské letné tábory nie sú však len o radosti. Úrazy detí či poškodenie ich osobného majetku sú skutočne nepríjemné udalosti.

Kto nesie zodpovednosť? Škola alebo rodič?

Ak sa dieťaťu stane na školskom výlete úraz, zodpovednosť nesie škola. Školy a dokonca aj organizátori letných táborov majú všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú dieťaťu, sú však zároveň zodpovední aj za škody zapríčinené deťmi, nad ktorými majú dohľad.

Ak by škola zanedbala povinnosti a dieťa utrpí úraz, je možné sa voči škole, respektíve jej zriaďovateľovi domáhať odškodnenia.

Riaditeľ Groupama poisťovne Tomáš Kalivoda rodičom odporúča, aby deťom pri školských výletoch a detských letných táboroch na Slovensku uzatvorili úrazové poistenie. Pri pobytoch v zahraničí je vhodné uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie, ktoré je komplexné.