Štatistiky zadlženosti Slovákov.

Tri eurá na jednej strane, na druhej až 352 654 eur. Taký je rozdiel medzi najnižším a najvyšším evidovaným dlhom, ktorý v roku 2015 zaznamenala inkasná spoločnosť EOS KSI Slovensko, venujúca sa profesionálnej správe a manažmentu pohľadávok. Pozoruhodné je aj vekové rozpätie dlžníkov – ten najmladší mal 17 rokov a najstarší až 94.

Priemerná výška pohľadávky, ktorú eviduje spoločnosť EOS KSI Slovensko za minulý rok, bola niečo cez 578 eur. Ide o pohľadávky voči konečným spotrebiteľom, t. j. v B2C sektore. Treba tiež povedať, že vysoký objem dlhov sa podarilo vymôcť. Inkasná spoločnosť EOS KSI Slovensko dosiahla v tomto smere 30 percentnú úspešnosť. Najvyššia pohľadávka, ktorú sa vlani podarilo uhradiť, predstavovala sumu 41 053,22 eura.

Dlžníci by mali mať na pamäti, že v snahe vyhnúť sa zbytočným problémom je dôležité predovšetkým komunikovať. Môže sa stať, že na niektorý zo svojich záväzkov nechtiac zabudnú a práve pre tieto prípady slúžia aj moderné softvérové riešenia ako napríklad EOS portál pre dlžníkov. Vďaka nemu majú prístup k svojim záznamom cez web. „Výhodou tohto portálového riešenia pre dlžníkov je nielen ten fakt, že si doma v pokoji môžu prezrieť svoje dlhy, prostredníctvom neho s nami komunikovať, ale takisto je tu priama možnosť úhrady záväzku bezhotovostnou on-line platbou,“ opisuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Platí tiež, že inkasné spoločnosti venujúce sa manažmentu pohľadávok sa naďalej snažia dlžníkov nakontaktovať tradičnou cestou listov či telefonovania. Využívajú sa aj také formy komunikácie ako e-maily, SMS a kontakt prostredníctvom sociálnych sietí. Michal Šoltes uvádza, že dôležité je zachovať si vymožiteľnosť na požadovanej úrovni. Odhaduje, že ak by pri kontaktovaní dlžníkov postupovali rovnako ako v minulosti, vymožiteľnosť pohľadávok by bola nižšia aj o 30-40 %.

Práve na Slovensku sa uchytila prax, že veritelia neriešia problémy s dlžníkmi vlastnou cestou. Vo veľkej miere využívajú externé služby od spoločností venujúcich sa manažmentu pohľadávok. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015, zostavenej na základe odpovedí 2 800 respondentov, sme dokonca spomedzi krajín východnej Európy skončili na prvom mieste. Po službách profesionálov siahlo až 46 % opýtaných slovenských firiem. Na porovnanie – Rusko zaznamenalo v tomto ukazovateli 32-percentný podiel, Poľsko 35 %, Grécko len 28 %.

V západných krajinách je bežné využívať externé inkasné služby. Vedúce postavenie majú Rakúsko (52 %), Francúzsko (48 %), Belgicko (46 %), Španielsko (45 %).