Poštová známka na počesť Petra Sagana

Na známke s rozmermi 44,1×26,5 mm je zobrazený portrét v súčasnosti najúspešnejšieho slovenského cyklistu Petra Sagana so zlatou medailou z Majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike, ktoré sa konali v roku 2015 v americkom Richmonde. Poštovú známku vytlačila technikou ofsetu v počte 300 000 kusov tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Súčasne s poštovou známkou sú vydané aj sprievodné filatelistické produkty: obálka prvého dňa (FDC) a nálepný list, oba s nalepenou známkou opečiatkovanou FDC pečiatkou s domicilom Bratislava. Motívom pri tlače FDC je Peter Sagan vo víťaznej póze so slovenskou zástavou bezprostredne po skončení pretekov Majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike 2015 a motívom FDC pečiatky je štylizovaná figúra Petra Sagana na bicykli. Námetom nálepného listu je krátky obrazový príbeh vo forme komiksu s najvýznamnejšími udalosťami zo života Petra Sagana.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky a nálepného listu je významný slovenský ilustrátor akad. mal. Jozef GertliDanglár.

„K športovej tematike a významným športovým udalostiam sme vydali už niekoľko poštových známok, vyzdvihnem z nich napríklad Majstrovstvá sveta v biatlone, Majstrovstvá sveta v plávaní či v ľadovom hokeji, ďalej sú to Zimná univerziáda, Majstrovstvá Európy v šprinte psích záprahov ale aj v krasokorčuľovaní. Poštové známky sme vydali aj pri príležitosti získania medailí na Majstrovstvách sveta v hokeji ale aj k historickému postupu slovenskej reprezentácie na Majstrovstvá sveta vo futbale. Aktuálne máme svetové prvenstvo v cestnej cyklistike, ktoré vybojoval Peter Sagan, a preto uzrela svetlo sveta nová poštová známka venovaná práve tomuto úspechu. Známka zobrazujúca Petra Sagana je ocenením jeho individuálneho výkonu a prínosu,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik počas slávnostného uvedenia známky v Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline, kde má svoje sídlo aj cyklistická Akadémia Petra Sagana.Známku pokrstil Róbert Gálik spolu s Petrom Saganom lístočkami, na ktorých boli napísané odkazy od študentov školy majstrovi sveta v cestnej cyklistike. Tri najkrajšie odkazy boli ocenené publikáciou Ako začať zbierať známky.

Do konca tohto roka vydá SP aj ďalšie poštové známky so športovou tematikou venovanou Olympijským a Paraolympijským hrám v Rio de Janeiru. SP vydala aj viacero poštových známok, ktoré boli venované významným športovým osobnostiam, napr. Ondrejovi Nepelovi, Jánovi Popluhárovi aj Vladimírovi Dzurilovi.