Slovensko má prvenstvo pri využívaní inkasných služieb od externých poskytovateľov.

Zákazníci v Európe siahajú v oblasti manažmentu pohľadávok čoraz častejšie po spolupráci s externou spoločnosťou. Slovensko má v tomto smere spomedzi krajín východnej Európy prvenstvo. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015 sa až 46 % slovenských firiem či súkromných zákazníkov obrátilo pri riešení problému s inkasom pohľadávok na profesionálov.

Minuloročná EOS štúdia „European Payment Practices z 13 európskych krajín, odhalila, že krajiny východnej Európy nezvyknú veľmi často využívať externé služby pri postupe voči neplatičom.

Svetlou výnimkou je práve Slovensko, ktoré zaznamenalo 46 % podiel (v segmente B2B aj B2C) a skončilo tak na prvom mieste. Nechalo ďaleko za sebou také krajiny ako Grécko (28 %), Rumunsko (31 %), Rusko (32 %) či Poľsko (35 %).

Na západe prevládajú praktiky obrátiť sa pri manažmente pohľadávok na externú spoločnosť a neriešiť problémy s dlžníkmi len po vlastnej linke. Najčastejšie sa tak deje v Rakúsku (52 %), Francúzsku (48 %), Belgicku (46 %) či Španielsku (45 %).

Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok oceňuje, že čoraz viac zákazníkov sa rozhoduje pre externú spoluprácu a nenechávajú problémy s inkasom na vlastných bedrách. „Je lepšie zveriť sa do rúk profesionálov. Spoločnosti odovzdajú správu celého inkasného oddelenia strategickému partnerovi, ktorým je väčšinou inkasná spoločnosť, takže sa otázkou inkasa pohľadávok už vôbec nemusia zaoberať – a ani zdrojmi, ktoré sa jej týkajú.“

Podľa EOS štúdie sa dá tiež povedať, že Európania nie sú veľmi disciplinovaní pri uhrádzaní faktúr – platia načas v 78 percentách prípadov. Lepšie sú na tom západné krajiny ako Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Nemecko. Zaznamenali 81-percentný podiel prijatých platieb v stanovenej lehote. Krajiny východnej Európy (Poľsko, Slovensko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Grécko) mali len 75 percent včas uhradených faktúr.

Čo sa týka Slovenska, skončilo pod európskym priemerom. Zákazníci u nás platia v stanovenom termíne v 74 percentách prípadov.