Nadácia Orange opäť hľadá výnimočné mimovládne organizácie za rok 2015.

Nadácia Orange opäť podporí tých, ktorí zo Slovenska robia lepšie miesto pre život. Od dnes až do 17. marca majú mimovládne organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu Ceny Nadácie Orange. O prestížne ocenenie sa môžu uchádzať organizácie, ktoré sa angažujú v oblastiach sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie.

Nadácia Orange vyjadrí uznanie a podporu neziskovému sektoru už po siedmy raz. „V každom kúte Slovenska môžeme nájsť osobnosti a organizácie, ktorých odvaha, spoločenský prínos a dlhodobá snaha prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb našej spoločnosti. Cena Nadácie Orange je poďakovanie tým, ktorí zmysluplnou prácou menia svet okolo nás k lepšiemu,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Cena sa každoročne udeľuje za dlhodobý prínos v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja, v ktorých zároveň profiluje svoju činnosť Nadácia Orange. V minulom roku si jedinečné ocenenie spoločne s finančnou odmenou odniesli organizácie, ktoré sa zaoberajú napríklad pomocou ľuďom bez domova, či tvoria inšpiratívne verejné priestory na realizáciu rôznych komunitných aktivít alebo sa angažujú v oblasti rozvoja inovatívneho vzdelávania. Laureátov Ceny Nadácie Orange za rok 2015 spoznáme v máji.

Po tretíkrát bude udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Tá sa udeľuje človeku, ktorý dlhodobo a systematicky pomáha ľuďom v núdzi, prináša zmysluplné riešenia a ovplyvňuje verejnú mienku v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. V minulom roku si toto ocenenie prevzala riaditeľka OZ Proti prúdu a šéfredaktorka pouličného časopisu Nota bene, Sandra Tordová. Nadácia ju ocenila najmä za jej dlhoročnú prácu a pomoc ľudom bez domova, búranie predsudkov voči nim a ovplyvňovanie legislatívy v tejto oblasti. Rok predtým si cenu prevzal Marek Roháček, riaditeľ OZ Návrat, ktoré sa zaoberá problematikou opustených detí a ich umiestňovaním do náhradných, profesionálnych rodín.

O víťazoch tohtoročného 7. ročníka Ceny Nadácie Orange rozhodnú opäť hodnotiace komisie, zostavené samostatne pre každú kategóriu z odborníkov pre danú oblasť. Zo všetkých prihlásených v prvom kole vyberú v každej kategórii päť výnimočných organizácií. V druhom kole budú ich zástupcovia pozvaní na osobné prezentácie. Hodnotiaca komisia vyberie víťazov, ktorí okrem ocenenia získajú aj finančnú podporu. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2015 budú vyhlásení na slávnostnom gala večere za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov odborných hodnotiacich komisií, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.

Pre ocenené organizácie je určená finančná podpora na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a tento rok až 3 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 48 000 eur s cieľom posilniť stabilitu ocenených a zaistiť pokračovanie ich aktivít a poslania. Prestížne ocenenie nominovaným organizáciám a laureátom umožňuje aj zviditeľnenie ich aktivít smerom k širokej verejnosti, čo im môže priniesť nových podporovateľov, sympatizantov či dobrovoľníkov.

Mimovládne organizácie, ktoré sa uchádzajú o ocenenie, sa môžu prihlásiť výlučne prostredníctvom nominačného formulára na www.nadaciaorange.egrant.sk. Formulár vo vlastnom mene vypĺňajú samotné organizácie.

Uzávierka prijímania prihlášok je 17. marca 2016 o 24.00 hod.