Ak antibiotiká, tak aj probiotiká!

Antibiotiká sa používajú výhradne na liečbu bakteriálnych infekcií. V žiadnom prípade neúčinkujú na vírusové ochorenia! Ak si myslíte, že vás vyliečia napríklad z bežného prechladnutia, ste na veľkom omyle.

V prípade, že sú nasadené správne, dokážu veľmi rýchlo zabojovať proti chorobe a organizmus expresne vyliečiť. Ak vám ich predpísal lekár, je dôležité užívať ich správnym spôsobom – doberte celé balenie, a to aj v prípade, že sa budete po pár dňoch cítiť lepšie. V prípade, že tak neurobíte, len prispejete k rezistencii voči antibiotikám, patogénne baktérie v takomto prípade totiž nie sú úplne zničené.

Rozladená črevná mikroflóra.

„Smrtiaci zásah“ antibiotík nepocítia len patologické baktérie, ale budú zničené aj “dobré“ mikroorganizmy, ktoré sa v organizme prirodzene nachádzajú a sú pre život nevyhnutné. Antibiotická liečba tak dá výrazne zabrať črevnej mikroflóre, vďaka čomu rozladí nielen trávenie, ale aj celý imunitný systém. Ako nepríjemný príznak antibiotickej liečby sa môžu objaviť hnačky, nevoľnosti, nafukovanie či zápcha. Preto je pri liečbe antibiotikami potrebné postarať sa zároveň aj o črevnú mikroflóru. Treba dosiahnuť, aby baktérie v tráviacom trakte boli v rovnováhe. Nato slúžia špeciálne doplnky výživy s obsahom priaznivých baktérií, ktoré kúpite v lekárni.

Účinný je napríklad prípravok Biopron 9 Premium od spoločnosti Valosun, ktorý obsahuje jedinečnú a vyváženú kombináciu bakteriálnych kmeňov a fruktooligosacharidov. Má až 9 kmeňov vitálnych mikroorganizmov v maximálnom objeme 20 miliárd v dennej dávke. Odporúča sa užívať ho počas antibiotickej liečby a pokračovať v jeho užívaní aj 2 týždne po jej skončení. Pomôže vám dosiahnuť optimálnu rovnováhu v črevnom trakte a tak zachovať jeho prirodzenú funkciu. Užíva sa 1 tobolka 1-2 x denne. Viac na www.valosun.com

Súťažná otázka:

Koľko kmeňov mikroorganizmov obsahuje prípravok Biopron 9 Premium?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Biopron 9”.

Dvaja z Vás získajú probiotiká Biopron 9 Premium. Každý výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.