Aj bankám sa občas podarí porušiť zákon.

Banka ide zvýšiť poplatok o 200 %. Chcete o tom vedieť teraz alebo až po tom, čo to uvidíte vo výpise? Nie všetky banky dajú totiž vedieť, že idú meniť cenník.

Niektoré banky menia svoje cenníky bez toho, aby o tom klienta vopred informovali. Pritom klient má mať dva mesiace na to, aby sa rozhodol, či s plánovanými zmenami súhlasí alebo od banky bezplatne odíde.

Ako banky pristupujú k včasnému zverejňovaniu cenníkov? Niektoré banky dodržujú dvojmesačnú lehotu, iné volia kratšiu lehotu, ďalšie banky zase zmeny vopred neohlasujú a niektoré upravujú cenníky aj po ich zverejnení a bez toho, aby o tom dali klientom vedieť. Na dodržiavanie oznamovacích lehôt sme sa zamerali v septembri minulého roku.

Takéto sú výsledky:

  • ČSOB – termíny dodržiava
  • Oberbank – termíny dodržiava
  • OTP banka – termíny dodržiava
  • Slovenská sporiteľňa – termíny dodržiava
  • VÚB banka – termíny dodržiava
  • mBank – zmeny týkajúce sa kreditných kariet neboli vopred avizované (3.12.2015)
  • Sberbank –  zmeny neboli vopred avizované, zaviedli nový balík služieb (k 2.12.2015)
  • Privatbanka– zmeny k 1.1.2016 boli avizované 8.12.2015
  • Tatra banka – cenník účinný od 1.1.2015 bol upravovaný 19.3.2015 (účinnosť cenníka sa nemenila)
  • UniCreditBank – cenník účinný od 1.6.2015 bol upravovaný 14.7.2015 (účinnosť cenníka sa nemenila)

Banky zmeny v cenníkoch po dátume účinnosti zdôvodňujú opravou chybných údajov, gramatických chýb či preklepov. Tieto „chyby“ bývajú aj vo výškach poplatkov.

Klient v záplave iných svojich povinností nemá šancu prísť na jednotlivé zmeny v cenníkoch. Pre klienta by bolo ideálne, ak by banky mali povinnosť oznamovať, aké zmeny pripravujú a čoho konkrétne sa týkajú. Približne polovica bánk to tak aj robí, pričom niektoré to zaviedli a iné zase od toho upustili. Sledovať zmeny v cenníkoch bánk je skrátka nad možnosti klientov.

V rámci Finančnej hitparády sledujeme zmeny cenníkov a vytypujeme tie, ktoré sa týkajú bežného klienta. Tieto výsledky posielame cez bezplatnú službu Bankový Sliedič.