Na Novovoronežskej jadrovej elektrárni odštartovala horúca etapa testovania.

Na šiestom bloku ruskej Novovoronežskej jadrovej elektrárne sa začala ďalšia fáza studenej a horúcej etapy testovania jednotlivých zariadení. Ide o prvý z dvoch blokov s reaktormi VVER-1200 generácie III +, ktoré tu stavia Rosatom.

V rámci tejto etapy spúšťacích prác bude prebiehať skúška funkcie zariadenia. Experti budú testovať systémy, zabraňujúce prekročeniu tlaku v primárnom aj sekundárnom okruhu, ďalej skúšať hlavné cirkulačné čerpadlá v prevádzkových parametroch. Rovnako tak preverovať systémy napájania jednotlivých zariadení bloku v prípade krátkodobého výpadku vonkajšieho napájania či úplného odrezania od siete. Okrem toho bude vykonaná aj komplexná kontrola systému kontroly a riadenia.

„Horúcej“ fáze predchádzala „studená“. Pri teplotách do 135 °C boli vykonané hydraulické skúšky primárneho a sekundárneho okruhu. Znamenalo to okrem iného overenie funkcie všetkých štyroch hlavných cirkulačných čerpadiel a akýchkoľvek ďalších systémov, ktoré zabezpečujú ich chod.

Potom prišlo testovanie pri prevádzkovej teplote a tlaku (280 °C, 15,7 MPa), ktoré sa nazýva „horúce“ testovanie. Táto fáza obnáša viac ako 100 čiastkových skúšok zariadení, vrátane vibračných skúšok vnútorných zariadení reaktora, imitácie palivových kaziet a hodnotenie termohydraulických parametrov zariadení.

Ďalšou fázou skúšok bude overenie tesnosti obalu reaktora reaktorového sály, ktorý chráni reaktor pred negatívnymi účinkami vonkajších udalostí a naopak vonkajšie prostredie pred únikom kontaminácie z primárneho okruhu. Potom bude pokračovať testovanie ďalších základných zariadení pri prevádzkových parametroch. Úspešné zavŕšenie studených a horúcich skúšok bude znamenať dokončenie jednej z posledných etáp, predchádzajúcich fyzikálnemu spúšťanie nového bloku.

V júni 2007 začala spoločnosť Rosenergoatom výstavbu dvoch nových blokov v Novovoronežskej jadrovej elektrárni. Táto spoločnosť je súčasťou Rosatomu a je vlastníkom a prevádzkovateľom všetkých ruských jadrových elektrární. Dva nové bloky sú pokračovaním tradície Novovoronežskej elektrárne, ktorá bola v minulosti miestom, kde stáli prvé reaktory typu VVER jednotlivých verzií. Po vývojových prototypoch prišli v 70. rokoch prvé dva reaktory VVER-440 a neskôr v 80. rokoch prvý reaktor VVER-1000. V novej časti elektrárne, označovanej Novovoronežská II, sú stavané prvé dva bloky podľa projektu AES-2006 s reaktormi VVER-1200. Generálnym projektantom je ruský Atomprojekt a generálnym dodávateľa stavby NIAEP, obe spoločnosti patria do Rosatomu.

Na výstavbe tejto elektrárne sa podieľala aj opavská armaturka ARAKO z Českej republiky, ktorá patrí do skupiny Atomenergomaš (AEM), strojárskej divízie korporácie Rosatom. Tá začiatkom apríla 2014 expedovala armatúry pre 6. blok Novovoronežskej jadrovej elektrárne v celkovej hodnote 11,5 mil. korún českých (viac ako 425 mil. eur). Dodávka obsahovala 1457 kusov armatúr. Väčšinu z nich tvoria ventily KIP, jej súčasťou sú ale tiež uzatváracie ventily A10 a A20.

Nové bloky zodpovedajú všetkým ruským aj medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Ich hlavným rysom, ktorý ich odlišuje od väčšiny existujúcich reaktorov typu VVER, je ďalšie zlepšenie bezpečnosti vďaka radu inovatívnych pasívnych systémov. Vďaka pokročilosti konštrukcie týchto systémov aj reaktora samotného sa tieto reaktory radia do generácie III +. Stavba blokov rovnakého typu je pripravovaná tiež vo fínskom Hanhikivi a tureckom Akkuyu. Zaujímavosťou je účasť českých spoločností na týchto projektoch. Napríklad spoločnosť ÚJV Řež bude poskytovať odbornú pomoc pri hodnotení projektovej a bezpečnostnej dokumentácie a pri príprave licenčnej dokumentácie. Počas niekoľkých rokov by mala odštartovať tiež výstavba dvoch reaktorov VVER-1200 Paks v Maďarsku.