Slovenskí študenti bodovali v súťaži Unilever výzva naplno. Aké boli tie víťazné projekty?

Nízke povedomie verejnosti, najmä študentov, o udržateľnom rozvoji a spoločenskej zodpovednosti podnietilo spoločnosť Unilever k usporiadaniu súťaže s cieľom rozšíriť povedomie študentov o tejto problematike. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 77 projektov. Do finále sa dostalo desať najlepších, ktorí získali peniaze na realizáciu svojich projektov. Najviac zaujali projekty slovenských študentov Kde sú včely, tam je život, Malí záhradkári a Aktívna a pasívna rekuperácia. Motiváciou boli finančné odmeny i zájazd na Srí Lanku.

Výraz „udržateľný rozvoj“ sa v posledných rokoch skloňuje čím ďalej, tým viac. Väčšina ľudí sa s ním stretla a tvrdí, že ho pozná. Rovnako sú na tom i slovenskí vysokoškoláci. Až pre 85 % z nich je tento pojem známy.* Vysvetliť ho dokáže iba tretina z nich. Podobne je to i so znalosťou spoločenskej zodpovednosti firiem, čiže CSR. 62 % vie, o čo ide, ale konkrétne vysvetlenie pozná menej ako 1/5 z nich. Prihlásilo sa množstvo študentov so zaujímavými projektmi. Avšak iba desať z nich získalo na realizáciu vlastného projektu podporu 2 500 eur. Najlepší z nich mali ešte možnosť získať osobné finančné odmeny a cestu na Srí Lanku, kde sa pestujú čaje Lipton.

Martin Miško z Prešova.

Prvú cenu si odniesol vďaka projektu „Kde sú včely, tam je život“. Kladie si za cieľ, aby sa včelárstvo na Slovensku podporovalo a zároveň, aby sa rozšíril pozitívny vplyv včiel na faunu a flóru. Na jeho prínos sa môžeme pozrieť z troch uhľov pohľadu – ekológie, poľnohospodárstva i spoločnosti.

Projektom sa Martin zaoberá aj v súčasnosti a hodlá napredovať. V nasledujúcom roku zapojí doňho ďalších dvoch včelárov. Už teraz má nápady, ako projekt zdokonaliť, keď sa komunita okolo jeho včiel rozrastie.

Andrea Benková z Bratislavy.

S projektom Malí záhradkári sa umiestnila v celkovom poradí na druhom mieste. Zamerala sa ním na deti v materských školách, ktoré sa rozhodla vzdelávať v oblasti záhradkárčenia.

Martin Ferianc z Bratislavy.

Tretie miesto si vyslúžil technicky prepracovaný projekt „Aktívna a pasívna rekuperácia“, ktorý sa zaoberá využitím zvyškovej energie na báze rekuperácie vzduchu v budovách.

Martin sa projektu plánuje venovať aj počas nasledujúceho roka, keď má prebiehať jeho testovanie v reálnych podmienkach. Taktiež by rád pracoval na jeho zdokonalení aj počas štúdia na univerzite v Londýne.

*Prieskum prebehol prostredníctvom internetového dotazníka spoločnosti STEM/MARK na počte 635 študentov vysokých škôl na Slovensku v rokoch 2013 – 2014.