Patentovaný postup TVELu na výrobu hafnia zvýši bezpečnosť jadrových elektrární.

Prevádzkovú bezpečnosť tlakovodných jadrových reaktorov môže zvýšiť nový patent ruského výskumného ústavu VNIINM, ktorý je súčasťou ruskej palivovej spoločnosti TVEL. Tento ústav si nechal patentovať technológiu výroby trubíc z hafnia, ktoré môžu nahradiť v súčasnosti používané prvky pre riadenie výkonu jadrového reaktora. Vďaka jeho vlastnostiam príde k zvýšeniu bezpečnosti jadrových elektrární.

Výskumný ústav VNIINM sa v rámci palivovej spoločnosti TVEL, ktorá je súčasťou štátnej korporácie Rosatom a je tvorená podnikmi na výrobu jadrového paliva, konverziu a obohacovanie uránu a výrobu plynových centrifúg, zaoberá výskumom a vývojom jadrového paliva a materiálov používaných na jeho výrobu.

Súčasťou aktívnej zóny jadrového reaktora sú aj prvky slúžiace pre riadenie výkonu. V prípade reaktorov VVER-440 to sú regulačné kazety, v prípade reaktorov VVER-1000 zase riadiace tyče, ktoré sú súčasťou palivových kaziet. Ústav sa zaoberá aj výskumom a vývojom týchto prvkov. Riadiace prvky sú zvyčajne vyrobené z karbidu bóru, čo je látka, ktorá veľmi dobre pohlcuje tepelné neutróny. Tým zabraňuje štiepeniu ďalších jadier uránu a znižuje tak intenzitu reťazovej štiepnej reakcie a aj výkon reaktora. Opačné vlastnosti má zirkónium, ktoré veľmi dobre prepúšťa neutróny, a preto je z neho vyrábané ochranné pokrytie palivových prútikov.

Generálny riaditeľ ústavu VNIINM, Valentin Ivanov, oznámil, že absorbčné vlastnosti hafnia sú niekoľkonásobne vyššie ako v prípade karbidu bóru a navyše v porovnaní s touto zlúčeninou ubúdajú s postupom času podstatne pomalšie. Hafniové riadiace elementy tak budú oveľa trvácnejšie, než tie súčasné, čo bude prispievať k bezpečnému prevádzkovaniu jadrových reaktorov.

Okrem toho pripravil ústav VNIINM technológiu výroby ochranných clôn – dosiek z hafnia. Používaním týchto clôn bude možné obmedzovať hromadenie druhotnej rádioaktivity v materiáloch nádoby reaktora. Ide o rádioaktivitu, ktorá vzniká ožarovaním pôvodne nerádioaktívneho materiálu. Vďaka tomu dôjde k zníženiu radiačnej záťaže materiálu reaktorovej nádoby a tým k predĺženiu doby jej prevádzky.

Vedci zo spoločnosti Čepeckij mechaničeskij závod (súčasť TVELu) otestovali výrobu hafniového prášku pomocou elektrolýzy. Tento postup výrazne zlacnie výrobu hafnia a umožní tak jeho použitie v jadrovej energetike v priemyselnom meradle.

Vedci z ústavu VNIINM pripravili aplikáciu patentovaných postupov výroby v petrochemickom a elektrotechnickom priemysle a v lekárstve.