Rosatom rozširuje spoluprácu s nemeckou spoločnosťou Schneider Electric.

Ruský projekčný ústav Atomprojekt, ktorý je súčasťou ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom, podpísal s nemeckou spoločnosťou Schneider Electric dohodu o spolupráci pri projektovaní objektov jadrového priemyslu.

Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v rámci medzinárodného odborného fóra Atomex-2015, ktorého sa zúčastnili poprední dodávatelia pre jadrovú energetiku z celého sveta. Za Atomprojekt sa pod dohodu podpísal generálny riaditeľ Sergej Onufrienko a za Schneider Electric prezident ruskej pobočky Jean-Louis Stasi.

Dohoda stanovuje podmienky vzájomnej spolupráce oboch spoločností v oblasti projektovania a špecializovaných typových i neštandardných technologických riešení pre jadrový priemysel v oblasti výroby elektriny, energetickej efektívnosti a automatizácie. Okrem toho sa dohoda týka aj technickej a informačnej podpory a programu výmeny skúseností medzi odborníkmi oboch spoločností. Atomprojekt sa zaoberá projektovaním jadrových blokov s reaktormi typu VVER a inovatívnych typov reaktorov.

Spoločnosť EGP Invest z Českej republiky  dodala Atomprojektu v roku 2013 projekt strojovne pre reaktor MBIR, ktorý sa po svojom spustení stane najvýkonnejším rýchlym výskumným reaktorom na svete. Pri tomto reaktore má vzniknúť tiež veľké medzinárodné výskumné centrum, ktoré posunie ďalej vedomosti o rýchlych reaktoroch. V júni 2015 bolo v rámci Petrohradského medzinárodného hospodárskeho fóra podpísané memorandum o porozumení medzi Rosatomom a Schneider Electric. Toto memorandum definuje hlavné smery spoločnej činnosti oboch podnikov, vrátane spolupráce v medzinárodných projektoch výstavby jadrových elektrární a technologickej spolupráce. Tá je zameraná na výrobu moderných elektrotechnických zariadení a vývoj riešení pre automatizáciu výrobných procesov na základe technológie spoločnosti Schneider Electric na rade zariadení jadrového priemyslu.