Rosatom rozširuje spoluprácu s Arménskom v oblasti jadrovej bezpečnosti a pri predlžovaní prevádzky tamojšej jadrovej elektrárne.

Medzi Arménskom a Ruskom bola 7. októbra podpísaná séria medzivládnych dohôd o spolupráci oblasti v jadrovej bezpečnosti a pri predlžovaní prevádzky arménskej Mecamorskej jadrovej elektrárne. Vďaka nim prebehnú práce na realizácii odporúčania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na tejto elektrárni a zároveň bude zabezpečené, aby spĺňala všetky požiadavky na ďalšiu minimálne desaťročnú prevádzku.

Prvá z dohôd súvisí s realizáciou odporúčania MAAE a stanovuje podmienky, podľa ktorých budú obe krajiny vzájomne zdieľať dáta o jadrovej bezpečnosti na svojich energetických a výskumných jadrových zariadeniach a o radiačnom pozadí v ich okolí. Dokument bol podpísaný Sergejom Kirijenkom, generálnym riaditeľom ruskej štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom, a Jervandom Zacharjanom, arménskym ministrom energetiky a prírodných zdrojov.

Ďalšie dva dokumenty sa týkajú predĺženia prevádzky arménskej Mecamorskej jadrovej elektrárne. Ide o protokol zo zasadnutia prvej Spoločnej koordinačnej komisie a o prevzatí výsledkov kontrolných prác vedením arménskej jadrovej elektrárne.

Mecamorská jadrová elektráreň sa nachádza 30 kilometrov od hlavného mesta krajiny Jerevane a je jedinou arménsku jadrovou elektrárňou. Sú tu dva bloky s reaktormi VVER-440 špeciálnej verzie s doplnkovými bezpečnostnými systémami, ktoré umožňujú bezpečnú prevádzku aj v oblastiach s častým výskytom silných zemetrasení. Vďaka týmto opatreniam, ako sú napríklad hydraulické tlmiče otrasov, ustála elektráreň bez poškodenia aj zemetrasenia z roku 1988, ktorému padlo za obeť vyše 25 000 ľudí a rad miest. Niekoľko rokov po tomto zemetrasení bola obnovená prevádzka len novšieho bloku, ktorý dodnes vyrába viac ako 30% elektriny v krajine. Povolenie na prevádzku tohto bloku má platnosť do septembra 2016, ale priebežne tu prebiehajú práce, ktoré majú zabezpečiť jeho predĺženie aspoň o desať rokov.

Pri príprave Mecamorskej jadrovej elektrárne na predĺženie prevádzky spolupracuje jej vedenie s ruskou spoločnosťou Rusatom Service, ktorá sa zaoberá údržbou ruských jadrových elektrární. Spolupráca sa začala na základe medzivládnej dohody z decembra 2014 a riadenie prác má na starosti spoločná koordinačná komisia. Protokol z jej prvého zasadnutia bol tiež podpísaný 7. októbra predstaviteľmi Rosatomu a arménskeho ministerstva energetiky a sú v ňom stanovené priebežné výsledky a kroky na ich dosiahnutie.

Od začiatku tohto roka vykonáva viac ako stovka pracovníkov Rusatom Service komplexnú kontrolu komponentov a konštrukcií Mecamorskej jadrovej elektrárne. Majú za úlohu skontrolovať stav viac ako 4500 zariadení a zistiť, ktoré bude potrebné vymeniť v rámci modernizácie pred podaním žiadosti o predĺženie prevádzky. Vedeniu elektrárne bolo teraz odovzdaných 22 priebežných hodnotiacich správ, ktoré budú tiež podkladom pre rozhodovanie regulačného úradu o predĺžení prevádzky.