Spoločnosť Mühlbauer Technologies dnes oficiálne otvorila novú výrobnú halu.

Spoločnosť Mühlbauer Technologies, s.r.o., oficiálne otvorila svoju ďalšiu výrobnú halu v priemyselnom parku Juh v Nitre – Dolných Krškanoch. Nové výrobné priestory majú 5000 m2 a prevádzka sa v nich postupne začala od januára 2015. Zamestnanie tu nájde približne ďalších 130 osôb.

Investícia do nových výrobných priestorov v rámci druhej etapy dosiahla 16 miliónov EUR a celkom sme od roku 2007 preinvestovali už viac ako 35 miliónov EUR.

Na slávnostnom otvorení novej haly sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Koncern Mühlbauer sa zameriava na vývoj špeciálnych technológií – inšpekčné technológie, technológie na výrobu cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických údajov a tiež na systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektoru.

V súčasnosti má náš závod v Nitre 300 zamestnancov. V horizonte 6 mesiacov by sme chceli posilniť naše rady o viac ako 100 kvalifikovaných zamestnancov so strojárskym vzdelaním,“ doplnil Ladislav Paškrta s tým, že na vyhľadávaní a výchove svojich budúcich zamestnancov spoločnosť aktívne participuje. „V regióne aktuálne spolupracujeme so štyrmi strednými školami a pôsobíme v projekte duálneho štúdia. Taktiež spolupracujeme s dvomi nitrianskymi vysokými školami a sme zapojení do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Štruktúra zamestnancov spoločnosti je strojársky orientovaná a koncern Mühlbauer zamestnáva celosvetovo viac ako 3000 ľudí.

Závod v Nitre je rozdelený do dvoch divízií. Vývoj a výskum a výroba. „Tieto oddelenia pracujú v synergii – konštrukcia vyvinie technológiu a výroba zrealizuje projekt,“ vysvetlil Ladislav Paškrta a dodal, že 100 percent výroby spoločnosť vyváža do zahraničia. Najviac exportuje do USA, Číny, Malajzie, Severnej Ameriky, ale tiež do krajín Afriky.