Samsung STU FIIT DigiLab prináša študentom nové, tvorivé prostredie na výučbu.

Študenti FIIT STU majú možnosť využívať najnovšie technológie, ktoré sú im prístupné aj mimo vyučovacích hodín. Zástupcovia spoločnosti Samsung Electronics dnes slávnostne odovzdali digitálnu učebňu dekanovi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) a zástupcom občianskeho združenia DIGIPOINT.

Učebňa je súčasťou projektu Samsung STU FIIT DigiLab a môžu ju využívať študenti FIIT STU v Bratislave na štúdium, semestrálne projekty či absolventské práce. Cieľom projektu a samotnej učebne je vytvoriť pre študentov kreatívne prostredie pre štúdium a prípravu na budúce povolanie.

Samsung STU FIIT DigiLab bude tiež slúžiť pre rôzne druhy školení alebo špecializované workshopy a konferencie so zameraním na programovanie, grafický dizajn či všeobecne digitálne zručnosti, organizované občianskym združením DIGIPOINT, vytvoreným FIIT STU. Vybavenie učebne zahŕňa vybrané tablety radu Note, dotykové monitory, výkonné počítače a monitory s integrovanými tenkými klientmi, smart UHD televízory, smartfóny s príslušenstvom, tlačiarne a nábytok. Zariadenia vytvárajú jeden celok, s ktorým sa môžu študenti stretnúť v praxi vo firmách.

„Projekt Samsung STU FIIT DigiLab je ďalším míľnikom, prostredníctvom ktorého chceme prispieť k budovaniu moderného školstva na Slovensku a napomôcť mladým ľuďom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce,“ uviedol v rámci odovzdávania učebne Peter Tvrdoň, riaditeľ slovenskej pobočky Samsung Electronics Czech and Slovak, a dodal: „Verím, že špičkové vybavenie učebne, ktoré majú odteraz študenti voľne k dispozícii, im pomôže k lepšiemu zžitiu sa s technológiami do takej miery, že ich to bude motivovať k lepším výkonom nielen v pracovnom ale i súkromnom živote.“

Naša fakulta patrí medzi špičku vo vzdelávaní v IT oblasti na Slovensku. Digitálna učebňa, ktorú dnes otvárame, umožní študentom pracovať na svojich projektoch v motivačnom prostredí, aj mimo vyučovacích hodín. Veľmi nás teší, že sa nám spolu so spoločnosťou Samsung Electronic podarilo vybudovať tento priestor,“ uviedol Pavel Čičák, dekan FIIT STU.