Európa sa zotavuje. Slováci sú ale v platení faktúr stále pod priemerom, skončili na úrovni Ruska a Grécka.

Zákazníci v Európe sú čoraz viac disciplinovaní pri platení účtov. Platobná morálka sa obzvlášť zlepšila v B2B segmente (business to business, teda na úrovni podnik – podnik). Zatiaľ čo v roku 2014 bola každá štvrtá faktúra v západnej Európe zaplatená neskoro alebo vôbec (24 percent), teraz je to len každá piata (20 percent). Východná Európa si v tomto smere polepšila o 3 percentuálne body – z vlaňajších 29 na súčasných 26 percent. Celkovo sa dá povedať, že Európania platia načas v 78 percentách prípadov, vlani to bolo 75 percent.  

Takéto výsledky prináša reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2015, zostavená na základe odpovedí 2 800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z 13 európskych krajín. Faktom ale zostáva, že západné krajiny ako Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Nemecko majú stále lepšiu platobnú disciplínu ako krajiny východnej Európy (Poľsko, Slovensko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Grécko). Za rok 2015 má západ 81-percentný podiel prijatých platieb v stanovenej lehote a východ len 75 percent.

Čo sa týka samotného Slovenska, to sa v porovnaní s vlaňajškom zlepšilo, no aj tak skončilo pod európskym priemerom. Zákazníci u nás platia načas len v 74 percentách prípadov, vlani to bolo 71 percent. Sme tak na úrovni takých krajín ako Rusko či Grécko. Lepšie sú na tom v Maďarsku a Poľsku– tam zaznamenali 77 až 78-percentnú platobnú disciplinovanosť.

Slovenským zákazníkom treba ale uznať, že si medziročne vylepšili renomé v ďalšom dôležitom ukazovateli platobnej disciplíny, a síce v podiele nevymožiteľných pohľadávok. Ten v porovnaní s rokom 2014 klesol o polovicu – zo 6 na 3 percentá.

„Európa sa zotavuje z turbulentných časov, ktoré zažívala jej ekonomika a je teraz na vzostupe. Nízke úrokové sadzby pomáhajú firmám dosiahnuť väčšiu likviditu, čoho dôsledkom je fakt, že sú schopnejšie splácať svoje dlhy, Pripomenul tiež, že svoj podiel na tom má aj prijatie smernice 2011/7/EÚ na boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorá priniesla pozitívny vplyv na platobnú morálku v mnohých európskych krajinách. Jedno z jej ustanovení totiž hovorí, že spoločnosti môžu vo všeobecnosti udeliť svojim zákazníkom maximálnu dobu splatnosti 60 dní.

http://www.eos-solutions.com/paymentpractices2015