V Rusku zahájili priemyselnú výrobu jadrového paliva MOX.

Skupina ruských podnikov pod vedením Palivovej spoločnosti TVEL ukončila etapu kontrolných prác, ktoré predchádzajú zahájeniu priemyselnej výroby paliva MOX v Ruskej federácii. V podniku Gorno-chimičeskij kombinat v meste Železnogorsk bola úspešne uskutočnená testovacia montáž prvej vzorky palivovej kazety pre rýchly reaktor BN-800 na báze rýchlych neutrónov.

Podľa plánu má byť rýchly reaktor BN-800 spustený na Belojarskej jadrovej elektrárni vo Sverdlovskej oblasti v druhom polroku 2015. Ide o posledný stupeň vývoja komerčných rýchlych reaktorov, ktoré bude predstavovať typ BN-1200.

Reaktory na báze rýchlych neutrónov výrazne rozširujú palivovú základňu jadrovej energetiky a zároveň minimalizujú objem rádioaktívneho odpadu v rámci snahy o uzatvorenie jadrového palivového cyklu. V uzavretom palivovom cykle je použité jadrové palivo prepracovanané a takto získaný urán a plutónium sú využité pre opätovnú výrobu paliva. Ide o zmes oxidov uránu a plutónia, takže palivo je označované ako MOX z anglického mixed-oxide fuel.

Od roku 2012 sa vedenia projektu výroby paliva MOX v Rusku ujala Palivová spoločnosť TVEL. Tá pokrýva 17% v oblasti výroby palivových súborov a na trhu s obohacovacími službami jej patrí 36% podiel. Palivová spoločnosť TVEL zásobuje jadrovým palivom všetky české jadrové reaktory a rovnako dodáva palivo do slovenských jadrových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice.

Na projekte reaktora BN-800 sa dodávateľsky podieľali aj české firmy. Spoločnosť ARAKO dodala 1 354 kusov špeciálnych armatúr a firma SIGMA GROUP dodala čerpadlá pre automatické hasiace systémy blokov.

BN-800 je reaktor na báze rýchlych neutrónov chladený sodíkom. Jeho účelom je definitívne dopracovať technológiu rýchlych reaktorov s využitím zmesového paliva pre komerčné typ rýchleho reaktora. Zavŕšením vývoja bude reaktor BN-1200, ktorého investičné náklady budú porovnateľné so súčasnými tlakovodnými reaktormi typu VVER. Inštalovaný výkon bloku je 864 MWe.